Kategoria: Aktualności

Aktualności, Relacje z wydarzeń
“Nie bój stać się świętym.” Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji sł. bożego ks. Franciszka Blachnickiego

W dniu 26.03.2021 w parafii NSPJ w Kętach odbyła się Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji sł. bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Uczestniczyli w niej byli i obecni członkowie Ruchu Światło-Życie gałęzi rodzinnej Domowego Kościoła oraz młodzież oazowa.

Ksiądz Andrzej Wołpiuk w bogaty sposób przybliżył postać księdza Blachnickiego. Zwrócił szczególną uwagę na Jego radykalność działania oraz dążenie do odnowy Kościoła. Powtarzał za księdzem Franciszkiem, abyśmy nie bali stawać się świętymi. Wiele jest osób, które dzięki formacji w Ruchu odkryło na nowo Boga. Ksiądz Andrzej podkreślił, iż nieustannie należy wracać do źródła, do przyjęcia Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Obrazy przywołujące postać ks. F. Blachnickiego powinny być dobrym początkiem do głębszego przeżywania Charyzmatu Ruchu Światło-Życie.

Modlitwa o beatyfikację założyciela Ruchu Światło-Życie

Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52)
i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu.

Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku (Ap 7, 14) do Twojej chwały.

Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest “światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.

Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości, z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.

Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, “gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).

Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła. Amen.

[obrazek w nagłówku: lubuskaoaza.pl]
Aktualności, Ważne informacje
Liczba osób w kościele od 27 marca 2021

Od soboty, 27 marca 2021 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać 70 osób.

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem.

Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość.

W przypadku braku miejsc w kościele nie należy wchodzić.

Trzeba się liczyć z tym, że drzwi mogą być zamknięte w przypadku wyczerpania się limitu miejsc.

WEJŚCIE DO KOŚCIOŁA GŁÓWNYM WEJŚCIEM.

Chór będzie zamknięty.

Wejście do kościoła na modlitwę w ciągu dnia wejściem głównym.

Zachęcamy do przyjmowania Komunii św. na rękę.

Aktualności
„Przez Krzyż Chrystusa do Zmartwychwstania” – książka ks. Jerzego Musiałka

„Mamy iść za Jezusem i Jego krzyżem, ale jednocześnie powinniśmy przeżywać też własny krzyż, mamy uczyć się od Mistrza, jak podchodzić do doświadczenia cierpienia” – tłumaczy w rozmowie ks. kan. Jerzy Musiałek, który napisał książkę zawierającą siedem wielkopiątkowych rozważań drogi krzyżowej. Teksty te, będące podsumowaniem niemal 35 lat kapłaństwa dziekana i proboszcza parafii NSPJ w Kętach, odwołują się do osobistego podejścia do tajemnicy zbawienia.

„Przez Krzyż Chrystusa do Zmartwychwstania” to książka napisana, jak przyznaje autor, z chęci podzielenia się doświadczeniem modlitwy pasyjnej. Ma być także świadectwem dojrzewania do coraz bliższej relacji z Chrystusem. Ks. Musiałek ma nadzieję, że zebrane myśli pomogą też innym kontemplować tajemnicę krzyża prowadzącą do zmartwychwstania.

„Ważne, abyśmy się modlili jak Jezus w Ogrojcu, abyśmy umieli zamilknąć wobec tajemnicy cierpienia, wobec Bożej woli, Bożych planów – tak jak Jezus. Bunt czy chowanie głowy w piasek nic nam nie da. Trzeba zderzyć się z prawdą o cierpieniu, o trudach czy ofiarach” – wyjaśnia kapłan. Zauważa, że prawda o tym, że cierpienie jest łaską nie jest łatwe do przyjęcia dla wielu ludzi. „Oczywiście mamy usuwać cierpienie tam, gdzie możemy, musimy się troszczyć o zdrowie, walczyć z chorobami, ale na wiele rzeczy nie mamy po prostu wpływu. Czasami jedyne, co nam pozostaje, to wziąć swój krzyż i iść razem z Nim na Golgotę” – dodaje.

Poszczególne rozważania ze zbioru związane są z doświadczeniem pracy duszpasterskiej w kolejnych parafiach, w których dotąd posługiwał: od Pisarzowic przez Cięcinę i Bystrą Krakowską do Kęt-Osiedla, gdzie jest proboszczem od 19 lat. Pierwsze rozważania powstały w 1986 r., końcowe – w 2020 r. Te ostanie medytacje, jako jedyne, nie zostały wygłoszone, gdyż uniemożliwiła to pandemia. Tytuły każdej drogi krzyżowej zawierają rok jej powstania i nazwę parafii, w której pracował autor.

„Te myśli na pewno zakorzenione są w spotkaniach z ludźmi. Mają na nie wpływ rozmowy z tymi, którzy często buntują się, chcąc odrzucić własny krzyż” – zauważa.

Zdaniem ks. Musiałka, podejście do trudów życia w świetle wiary, razem z Jezusem i Jego krzyżem, może sprawić, że w ludzkim sercu narodzi się pokój. „Nie chcę powiedzieć, że życie stanie się od razu łatwe, ale na pewno nie będzie w nim rozpaczy, pojawi się za to nadzieja, dowiem się, po co żyję i dokąd zmierzam” – podkreśla kapłan, który zanim wstąpił do seminarium zdobył tytuł inżyniera na wydziale mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Przyznaje, że przeżywanie dróg krzyżowych w dzieciństwie i młodości kształtowało jego duchowość i mogło mieć wpływ na powołanie kapłańskie. Jednak przede wszystkim wskazuje rodziców Janinę i Jana – im też dedykuje książkę – jako tych, którym zawdzięcza dar życia i wiary.

Książka zawiera bogatą ikonografię. Są tu zdjęcia kościołów parafialnych, w których służył lub obecnie pracuje autor. Zobaczyć także można związane z tymi miejscami stacje Drogi Krzyżowej – wykonane w różnych technikach, przez różnych artystów.

Jak tłumaczy duchowny, na kształt spisanych myśli mieli też wpływ wierni, z którymi był związany przez lata swej kapłańskiej posługi. „Moje spojrzenie na krzyż zmieniało się. Z biegiem lat człowiek zaczyna inaczej patrzeć na przemijalność i widzi coraz mocniej, że nasze życie ma się zakończyć zmartwychwstaniem. Stanie się tak, jeśli będziemy szli przez kolejne etapy naszego życia z Chrystusem” – stwierdził duchowny.

Jednocześnie przestrzegł przed sentymentalizmem w podejściu do drogi krzyżowej.  Podkreślił, że nie chodzi o wzruszenie i użalanie się nad Jezusem, niczym niewiasty ze stacji VIII, ale o to, by zapłakać nad swoim grzechem, który rani miłość Bożą.

Książkę, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Księży Sercanów „Dehon”, można nabyć w bielskiej hurtowni „Misericordia”, a także w parafiach w Kętach-Osiedlu, w Pisarzowicach, Bystrej Krakowskiej i w Cięcinie.

Robert Karp [za: diecezja.bielsko.pl, fot. diecezja.bielsko.pl]

Aktualności, Ważne informacje
Komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 21 marca 2021

Komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 21 marca 2021

Jako wspólnota Kościoła mierzymy się z trudnymi sprawami, w tym z krzywdami wyrządzonymi osobom małoletnim przez duchownych. Trudno znaleźć słowa, które mogłyby oddać ogrom cierpienia Pokrzywdzonych i ich najbliższych. Zaświadczyć o tym mogą wszyscy bezpośrednio zaangażowani w towarzyszenie i pomoc Pokrzywdzonym i ich rodzinom, a którzy angażują się w przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie dochodzenia wstępnego oraz procesu karnego.

Poszukiwanie sprawiedliwości nie jest nigdy tylko sprawą Pokrzywdzonego, to również obowiązek nas wszystkich, szczególnie odpowiedzialnych za funkcjonowanie naszej diecezji.
Wszystkie zgłoszone, do naszej kurii, przypadki nadużyć wobec osób niepełnoletnich są wyjaśniane oraz procedowane. Postępowanie kościelne opiera się na zasadach wydanych przez Stolicę Apostolską przy pełnej współpracy z Kongregacją Nauki Wiary w Watykanie, do której przekazujemy dokumentację dotyczącą każdej sprawy.

Nasza diecezja ściśle współpracuje również z państwowymi organami ścigania. Zgodnie z prawem obowiązującym od dnia 13 lipca 2017 roku, wszystkie wymagane przez prawo przypadki są zgłaszane do Prokuratury. Do niej także przekazaliśmy informacje o wszystkich wcześniej prowadzonych sprawach.

Pragniemy wszystkich zapewnić, że w naszej diecezji nie ma i nie będzie jakiegokolwiek przyzwolenia na tuszowanie przypadków wykorzystania seksualnego osób małoletnich.
Opisywana w mediach sprawa Pana Janusza, który został skrzywdzony przez ks. Jana W. została zbadana w 2014 roku, w krótkim czasie po objęciu naszej diecezji przez biskupa Romana Pindla.

Natychmiast po przyjęciu zgłoszenia rozpoczęliśmy proces kościelny, który zakończył się wyrokiem skazującym zatwierdzonym przez Kongregację Nauki Wiary w Watykanie. Starając się jak najlepiej zrozumieć Pokrzywdzonego biskup Roman Pindel spotykał się z Nim, ze współczuciem wsłuchując się w Jego przeżycia oraz oferując pomoc. Jak zostało to wspomniane wcześniej ta sprawa również została przedstawiona Prokuraturze.

Mamy świadomość, że wszyscy jako Kościół Diecezjalny jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych wiernych, szczególnie najmłodszych. Właśnie dlatego po raz kolejny przypominamy, że sprawy nadużyć wobec osób niepełnoletnich należy zgłaszać do ks. Klaudiusza Dzikiego, Delegata Diecezji Bielsko-Żywieckiej ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej naszej diecezji.

Ks. Adam Bieniek
Kanclerz Kurii

Aktualności
POMOC DLA KLARYSEK

OGŁOSZENIE – POMOC DLA KLARYSEK

Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji w Kętach przeżywają trudne chwile. Większość Sióstr jest chora na Covid-19 wraz z księdzem kapelanem. Jedna Siostra zmarła. Pogrzeb w sobotę o godz. 14.00 w kościele Świętych Małgorzaty i Katarzyny. Klasztor jest zamknięty. Posiłki są im dostarczane przez firmę cateringową. Wesprzyjmy Siostry modlitwą i ofiarą. W niedzielę, 14 marca br. przed kościołem będzie można złożyć ofiarę do puszek dla Sióstr klarysek.