Klub HDK PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa powstał w 1997 roku z inicjatywy ks. proboszcza Jerzego Leśki jako odpowiedź na prośby Regionalnych Stacji Krwiodawstwa o krew (stacji Śląskiej i Małopolskiej) oraz z potrzeby serca.

Klub liczy ok. 50 członków, natomiast zarejestrowanych krwiodawców jest blisko 3500.

W parafii członkowie Klubu zajmują się propagowaniem i organizacją akcji oddawania krwi. Organizują i uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę i do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Co roku odbywają pielgrzymkę do Auschwitz odwiedzając celę ich patrona – św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Od kilku lat odbywają się z ich inicjatywy Rajdy Rowerowe HDK w Kętach.

Opiekunem tej wspólnoty jest ks. kan Jerzy Musiałek.


Spotkania
Spotkania wspólnotowe odbywają się co dwa miesiące w czasie akcji oddawania krwi.