Bractwo Miłosierdzia

Od 1 czerwca 2000 Roku Jubileuszowego, czciciele Bożego Miłosierdzia codziennie gromadzą się o godz. 1500 przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Fatimskiej i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia.

Do Bractwa należą prowadzący modlitwę, ale także wszyscy ci, którzy w tym czasie łączą się duchowo.

Powstanie grupy modlitewnej zawdzięcza parafia ks. Grzegorzowi Klai, jak i zainicjowanie starań o umieszczenie w naszej świątyni obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu ufam Tobie” Wkład w apostolstwo miał także ówczesny proboszcz ks. Jerzy Leśko, który z aprobatą i troską przyjął nową inicjatywę.

Za aprobatą proboszcza ks. Jerzego Musiałka poczyniono projekty i rozpoczęto prace wykonawcze wizerunku Jezusa Miłosiernego. Namalowanie dokładnej kopii „łaskami słynącego” obrazu z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach powierzono artystce krakowskiej pani Annie Sękowskiej. Obraz o wymiarach 195 cm wysokości i 100 cm szerokości umieszczono w bocznej nawie świątyni nad relikwiami świętej Faustyny. Autorem relikwiarza jest krakowski artysta prof. Stefan Dousa.

16, 23 i 30 marca 2003 r. – w okresie Wielkiego Postu, w naszym kościele odbywały się przedstawienia teatralne pt. „Życie snem” na podstawie dramatu Pedra Calderona Della Barci, które przygotował ks. Grzegorz Klaja i pani Maria Karaim wraz z 23-osobową grupą młodzieży. Podczas spektakli zebrano ofiary pieniężne w kwocie 6548 zł, które przeznaczono na fundację obrazu Chrystusa Miłosiernego.

O nieustającej modlitwie i wsparciu prowadzonego dzieła zapewnił, posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia ks. Jerzy Leśko, którego grupa Bractwa spotkała podczas dnia skupienia 30 listopada 2002 r.

Dzięki usilnym staraniom proboszcza ks. Jerzego Musiałka w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas sumy odpustowej o godz. 18 27 czerwca 2003 r. został poświęcony piękny obraz Jezusa Miłosiernego przez ks. kanonika Józefa Grzesiułę, pierwszego proboszcza naszej parafii.

Pragnienie wielu osób urzeczywistniło się!

Spotkania czcicieli odbywają się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 17:30 z udziałem opiekuna Bractwa.

Z racji trzeciego piątku miesiąca czciciele oddają hołd Bożemu Miłosierdziu, uczestnicząc w uroczystej Mszy św. o godz. 18, oraz przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, śpiewanej koronce do Bożego Miłosierdzia. Odczytywane są prośby i podziękowania a na zakończenie ucałowanie relikwii św. Faustyny.

Co roku w Niedzielę Miłosierdzia wyrusza grupa czcicieli na uroczystości do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik. Pozostali gromadzą się na wspólnej modlitwie o 15-ej, łącząc się duchowo z pielgrzymami, a następnie spotyka się w Domu Katechetycznym „Świętej Rodziny z Nazaretu”.

Czciciele Bractwa Miłosierdzia Bożego uczestniczą wraz z innymi członkami wspólnot parafii w Dniach Skupienia oraz w pielgrzymkach.

Jak inne wspólnoty prowadzą półgodzinną adorację w ramach 40-godzinnego Nabożeństwa oraz adorację w godzinach nocnych w Wielki Piątek.

W święto Podwyższenia Krzyża, co roku, od 2007 r. w naszym kościele odbywa się uroczysta inauguracja roku formacyjnego wspólnot parafialnych – Msza św. o godz. 18 pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. Jerzego Musiałka z udziałem księży opiekunów poszczególnych grup wspólnotowych. Podczas Mszy św. zostają poświęcone świece, które u stóp ołtarza odbierają przedstawiciele młodzieżowych i dorosłych wspólnot parafialnych .

Co roku, w styczniu-tradycyjny opłatek wspólnot parafialnych poprzedzony Mszą św. o godz. 18, a później wspólnym świętowaniem w Domu „Św. Rodziny”.