Bractwo Miłosierdzia

Od 1 czerwca 2000 Roku Jubileuszowego, czciciele Bożego Miłosierdzia codziennie gromadzą się o godz. 15.00 przed Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Fatimskiej i odmawiają Koronkę do Miłosierdzia.


Obraz wkomponowany w ceramikę w bocznym ołtarzu kościoła

Powstanie grupy modlitewnej parafia zawdzięcza ks. Grzegorzowi Klai, jak i zainicjowanie starań o umieszczenie w naszej świątyni obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu ufam Tobie”. Wkład w apostolstwo miał także ówczesny proboszcz ks. Jerzy Leśko, który z aprobatą i troską przyjął nową inicjatywę.

Za aprobatą następcy, Ks. Proboszcza Jerzego Musiałka poczyniono projekty i rozpoczęto prace wykonawcze wizerunku Jezusa Miłosiernego. Namalowanie dokładnej kopii „łaskami słynącego” obrazu z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach powierzono artystce krakowskiej pani Annie Sękowskiej. Obraz umieszczono w bocznej nawie świątyni, nad relikwiami świętej Faustyny. Autorem relikwiarza jest krakowski artysta prof. Stefan Dousa.


16, 23 i 30 marca 2003 r. – w okresie Wielkiego Postu, w naszym kościele odbywały się przedstawienia teatralne pt. „Życie snem” na podstawie dramatu religijnego Pedro Calderona de la Barci, hiszpańskiego dramatopisarza epoki baroku, które przygotował ks. Grzegorz Klaja i pani Maria Karaim wraz z 23-osobową grupą młodzieży. Podczas spektakli zebrano ofiary pieniężne w kwocie 6548 zł, które przeznaczono na fundację obrazu Chrystusa Miłosiernego.

Nadszedł dzień poświęcenia wizerunku. 27 czerwca 2003 r., w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas uroczystej sumy odpustowej o godz. 18.00  piękny obraz Jezusa Miłosiernego został poświęcony przez ks. kanonika Józefa Grzesiułę, pierwszego proboszcza naszej parafii. Pragnienie wielu osób urzeczywistniło się!


Z racji trzeciego piątku miesiąca czciciele oddają hołd Bożemu Miłosierdziu, uczestnicząc w uroczystej Mszy św. o godz. 18.00, odprawianej w intencji dziękczynno – błagalnaej o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata, oraz przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, śpiewanej koronce do Bożego Miłosierdzia. Odczytywane są prośby i podziękowania a na zakończenie ucałowanie relikwii św. Faustyny.

Co roku w Niedzielę Miłosierdzia wyrusza grupa czcicieli na uroczystości do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do Łagiewnik. Pozostali gromadzą się na wspólnej modlitwie o 15-ej, łącząc się duchowo z pielgrzymami, a następnie spotyka się w Domu Katechetycznym w Sali św. Rodziny.

Czciciele Bractwa Miłosierdzia Bożego uczestniczą wraz z innymi członkami wspólnot parafii w Dniach Skupienia oraz w pielgrzymkach.

Jak inne wspólnoty prowadzą półgodzinną adorację w ramach 40-godzinnego Nabożeństwa oraz adorację w godzinach nocnych w Wielki Piątek.


Spotkania
III czwartek miesiąca o godz. 17.30 z udziałem opiekuna Bractwa.