Mężczyźni św. Józefa

Wspólnota Mężczyzn św. Józefa powstała 28 kwietnia 2016 r. odbyło się w naszej parafii pierwsze spotkanie Mężczyzn Św. Józefa. Uważamy je za sukces, ponieważ było nas 19 mężczyzn. Opiekunem wspólnoty jest ks. Proboszcz Jerzy Musiałek.

W trakcie pierwszego spotkania nasi goście z Krakowa, z wieloletnim doświadczeniem w koordynowaniu grup, opowiedzieli nam o zasadach obowiązujących na spotkaniach. Są to przede wszystkim:

         1. DYSKRECJA – każdy uczestnik spotkania ma prawo do dzielenia się swoimi przemyśleniami  i odczuciami. Wszystkie wypowiedzi są dowodem zaufania i powinny być ściśle poufne przez pozostałych członków spotkania.
         2. SZACUNEK – szanujemy opinie i przemyślenia innych, tak, by grupa była bezpiecznym miejscem do dzielenia się bez obawy o bycie ocenianym.
         3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ – celem spotkań jest doświadczenie przemiany. Na każdym spotkaniu uczestnicy będą zachęceni do podjęcia kolejnych odważnych kroków. Jako grupa zobowiązani jesteśmy się do wzajemnej odpowiedzialności przed sobą.

Potem oglądaliśmy film „Odważni”, który jest wstępem do następnych 4 spotkań „Żyć odważnie”. Są one skierowane przede wszystkim do:

 • ojców, którzy czują, że tracą kontakt z rodziną,
 • ojców, którzy  dużo pracując mają nie wiele czasu dla swojej rodziny,
 • mężczyzn, którzy w młodym wieku zostali ojcami,
 • ojców rozwiedzionych, którzy mają ograniczony kontakt ze swoimi dziećmi,
 • mężczyzn przygotowujących się do założenia rodziny,
 • mężczyzn oczekujących narodzin swojego pierwszego dziecka,
 • dojrzałych mężczyzn, którzy chcą mieć wpływ na wychowanie swoich wnuków.

Spotkania
Ostatni wtorek miesiąca, rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.00