Sakramenty

Sakramenty Święte to według Katechizmu Kościoła Katolickiego skuteczny znak łaski, ustanowiony przez Chrystusa i powierzony Kościołowi. Sakramentów jest siedem – chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Obejmują one wszystkie etapy i najważniejsze momenty z życia chrześcijanina. (dlakatolika.pl)

Sakrament Pokuty

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. ( J, 20,22-23 )

Sakrament Pokuty jest sprawowany codziennie, pół godziny przed każdą Mszą św., oraz

 • w pierwszy czwartek miesiąca od godz. 17.00 – 18.00
 • w pierwszy piątek od godz. 16.30-18.00.

Systematyczne korzystanie ze spowiedzi, raz na miesiąc umożliwia postęp w życiu duchowym i chroni przed grzechem ciężkim oraz zabezpiecza przed oswajaniem się z grzechem lekkim.

Sakrament Namaszczenia Chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

+Kiedy odwiedzamy chorych?

Odwiedziny chorych odbywają się w pierwszą sobotę każdego miesiąca od godz. 8.00.

Wyjątek stanowią te miesiące, w których przypada Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Wówczas dzień odwiedzin duszpasterskich jest przeniesiony na termin bliższy danym świętom, który będzie podany w ogłoszeniach.

W nagłych przypadkach kapłana można wezwać o każdej porze.
Pamiętajmy, by nigdy nie zwlekać z prośbą o posługę sakramentalną, w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie danej osoby, gdy nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia a także gdy ktoś spodziewa się trudnej operacji medycznej. Wówczas przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych jest jak najbardziej pożądane i błogosławione.

+ Gdzie zgłaszać odwiedziny chorych?

Chorych zgłasza się w zakrystii lub kancelarii parafialnej, podając imię, nazwisko oraz adres.

+ Komu udziela się Sakramentu Namaszczenia Chorych?

Trzeba pamiętać, że każdy sakrament przeznaczony jest dla osób żyjących, a osoba, która go przyjmuje, powinna przyjmować go świadomie i z aprobatą (wyjątek stanowią sytuacje utraty świadomości lub agonia).

W przypadku agonii kapłan może wówczas udzielić odpustu zupełnego na godzinę śmierci.

Sakramentu Namaszczenia Chorych nie udziela się osobom zmarłym!

+ Czy można przyjąć sakrament więcej niż jeden raz?

Sakrament chorych można w życiu przyjmować wiele razy. Nie jest on ostatnim namaszczeniem (jak wielu potocznie mówi i sądzi).

+ Co przygotować na Odwiedziny Chorych?

W domu chorego należy przygotować:

 1. Stół czysto nakryty, krzyż i świece.
 2. Na stole kładziemy: kropidło, woda święcona.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy, by nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.
Wzywajmy księdza wcześniej, na początku choroby, czy słabości fizycznej wynikłej z racji wieku.

Sakrament Małżeństwa

 • Spisanie protokołu ślubnego – pierwsza rozmowa w kancelarii (3 m-ce przed ślubem)

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Do spisania protokołu przedślubnego potrzebne są dokumenty:

 1. Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)
 2. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)
 3. Dowód osobisty
 4. Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej
 5. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania
 • Druga rozmowa w kancelarii (2 tygodnie przed ślubem)

Na drugą rozmowę przynosi się kolejne potrzebne dokumenty:

 1. Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej – trzy rozmowy (patrz > Katolicka Poradnia Rodzinna)
 2. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)
 3. Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 • Katolicka Poradnia Rodzinna

Poradnia udziela porad w zakresie:

 • Naturalne metody regulacji poczęć
 • Ochrona życia poczętego
 • Problemy małżeńskie
 • Problemy wychowania z dziećmi i młodzieżą – dla rodziców
 • Problemy wieku dojrzewania – dla młodzieży

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna jest w każdy piątek w godz. 18.30-19.30 w Domu Katechetycznym na I piętrze z wyjątkiem świąt oraz miesiąca sierpnia.

 • Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

więcej propozycji: http://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/

Narzeczeni – aktualności (2021 r.)

Aktualne informacje dla narzeczonych.

Sakrament Bierzmowania

Co roku bezpośrednim przygotowaniem do bierzmowania są objęte klasy VIII szkoły podstawowej.

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się każdego roku we wrześniu i obejmuje kilkanaście spotkań w grupach prowadzonych przez księży i katechetów w salkach parafialnych.

Bierzmowanie odbywa się zazwyczaj po Wielkanocy.

Nad całością przygotowań obecnie jest odpowiedzialny ks. Andrzej Wołpiuk.

Starsi, którzy chcą przyjąć ten Sakrament, zgłaszają się w kancelarii na jesieni, najpóźniej do końca listopada u ks. Proboszcza.

Sakrament Chrztu Świętego

Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 13.00.

+ Zapis dziecka do chrztu

Zapisu dziecka do chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem, przedstawiając następujące dokumenty:

 1. Odpis aktu urodzenia dziecka z USC
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka
 3. Zaświadczenie dla chrzestnych
 4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.

+ Rodzice Chrzestni

Chrzestnym może być chrześcijanin, który:

 • przyjął sakrament bierzmowania,
 • ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką.

Osoby mieszkające w Polsce

 1. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
 2. Po zaświadczenie na chrzestnego należy przyjść osobiście, a nie wysyłać żony, męża czy rodziców, jak to czasem ma miejsce.
 3. Młodzież okazuje świadectwo z religii lub potwierdzenie od katechety, że na nią uczęszcza.

Kto nie może być Chrzestnym?

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:

 • niewierzący i innowiercy
 • osoby żyjące w związkach nieskramentalnych
 • prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę

+ Osoby mieszkające poza granicami Polski

– Osoby pragnące być chrzestnymi, a mieszkające i pracujące poza granicami Polski (więcej niż pół roku) pobierają zaświadczenie dla chrzestnego z parafii swojego obecnego zamieszkania (np. z parafii zamieszkania w Irlandii, Holandii czy Wielkiej Brytanii) mimo, że mają zameldowanie w Polsce.

W związku z tym, jeśli osoby te przewidują dłuższy pobyt za granicą winny się zgłosić do Polskiej Misji Katolickiej (jeśli nie ma Polskiej Misji w pobliżu, to do Kościoła Katolickiego w danym kraju) i zarejestrować się w parafii. Tam prowadzić życie religijne, uczęszczać na Mszę św. i korzystać z sakramentów świętych.

+Komunia święta Rodziców i Chrzestnych

– Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

+ Katecheza i pouczenie chrzcielne

Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych do chrztu odbywa się w czwartek przed niedzielą chrztu po Mszy Św. wieczornej w kościele. Katecheza jest obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych! Nieobecność na katechezie jest równoznaczne z rezygnacją z chrztu dziecka!

Formularz Świadectwo Chrztu Świętego

Najświętszy Sakrament

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie! (Jan Paweł II)

 • Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00.
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec, prowadzone przez Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa do godz. 9.00
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez członków Bractwa Miłosierdzia o godz. 15.00
 • W pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.00 adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec oraz w pierwsze niedziele miesiąca od godz. 16.45 prowadzi Róża Kobiet.

Całodzienna adoracja trwa od 1 kwietnia 2004 r.