Róże Rodzin

Róża Rodzin w parafii NSPJ powstała w 2007 roku w Roku Rodziny z inicjatywy ks. prob. kan. Jerzego Musiałka, który został jej opiekunem.

Należy do niej 20 rodzin, które codziennie odmawiają dziesiątek różańca, rozważając jedną tajemnicę przez miesiąc.


Spotkania
Pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godzinie 20:00 wraz ze zmianą tajemnic różańca.