Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci – wspólnota o charakterze modlitewnym w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, powstała 28 października 2007 roku i ma charakter modlitewny. W tym dniu przyjechał do parafii ksiądz Antoni Żebrowski wraz z diecezjalnym zelatorem ADŚ, panią Lidią Gren-Wajdzik. Na każdej Mszy św. głosił homilię na temat ADŚ, a po Mszy św. parafianie mieli możliwość zapisania się do wspólnoty.

Kilka razy w roku organizowane są modlitewne dni skupienia w Skoczowie, Pierśćcu i w Hałcnowie. Raz w roku organizowane są trzydniowe rekolekcje w Brennej.

O Apostolstwie Dobrej Śmierci

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku z główną siedzibą w Tinchebray we Francji. Papież Pius X obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół. Stowarzyszenie zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Bożej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi – dwojgu patronom Dobrej Śmierci.
W 1981 roku idea ta jest przeniesiona do Polski, reprezentowana najpierw przez ks. Piotra Żelichowskiego MSF w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej (w Wielkopolsce).

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednywać:

  • ­dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
  • ­dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
  • ­dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy na terenie Polski ponad 400 tys. członków.

3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia

Są 3 stopnie przynależności do Stowarzyszenia:

• 1. stopień – to wpisanie się bez żadnych dodatkowych zobowiązań,

• 2. stopień – zaleca się odmawiać rano i wieczorem 3 x „Zdrowaś Maryjo”, oraz dodać wezwanie: „Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami”, „Świety Józefie – módl się za nami”,

• 3. stopień – oprócz codziennej modlitwy, należy wieczorem zrobić krótkie podsumowanie dnia – rachunek sumienia z przeżytego dnia, a także raz w miesiącu przystąpić do spowiedzi.


Spotkania
II czwartek miesiąca, godz. 17.15 w kaplicy MB Fatimskiej w kościele, – koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej Bolesnej, tuż po niej Msza św. w intencji ADŚ.