Krąg Biblijny

Istniejący w naszej parafii od marca 2014 r. z inicjatywy ks. Roberta Szczotki, Krąg Biblijny daje możliwość wspólnego czytania i rozważania Bożego Słowa. Zaproszeni są wszyscy, którzy chcą usłyszeć i lepiej zrozumieć to, co do nas mówi Bóg.

Rozpoczynając posługę biskupią w naszej diecezji ks. bp Roman Pindel w swym pierwszym liście pasterskim napisał m.in.:
„(…) zachęcam, by przeżywanie wyznania wiary [w Jezusa Chrystusa] oparte było na lekturze Pisma Świętego. Nie idzie tylko o to, by w każdym domu był egzemplarz Biblii, ale by znalazła się ona na poczesnym miejscu w naszych mieszkaniach i w naszym życiu. Byśmy podjęli lub powrócili do praktyki czytania Pisma Świętego, czy to osobiście, z modlitwą, czy w grupie, z dzieleniem się Słowem Bożym. Zachęcam do tworzenia grup biblijnych i do gorliwego poznawania Syna Bożego w czytanym Słowie w nowych ruchach i stowarzyszeniach religijnych”.


Spotkania
II i IV piątek miesiąca o godz. 18:30 w Domu Katechetycznym.

Podcast biblijny ks. bpa Romana Pindla, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej