Kategoria: Aktualności

Aktualności
III spotkanie synodalne

26 styczeń 2022r. III spotkanie synodalne

 Temat: Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. (Dz 1, 15-26).

Rozpoczęcie godz.18:00

 Msza św.

 •  Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

 • Jakimi zasadami kieruję się dokonując ważnych wyborów życiowych?
 • Czy moje pragnienia i plany kierują się wolą Bożą, czy tylko tym, co jest we mnie?
 • Jak rozwiązuję problemy? Czy nie stawiam Panu Bogu warunków w przyjmowaniu Jego woli?
 • W oparciu o jaki system wartości dążę do obranych celów?

 

 

Aktualności, Relacje z wydarzeń
Może być piękniej…- Orszak Trzech Króli
MOŻE BYĆ PIĘKNIEJ…
Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia).
Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. (Iz 60,1-6).

(więcej…)

Aktualności
MODLITWA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY

MODLITWA

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W NOWYM ROKU DLA RODZINY

BOŻE NARODZENIE A.D. 2021

 

Przed rozpoczęciem modlitwy w domu przygotowuje się krzyż, świece, Pismo Święte oraz wodę świeconą, które należy położyć na stole nakrytym białym obrusem. Następnie wyznaczona osoba (np. ojciec rodziny) rozpoczyna modlitwę słowami:

P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W: Amen

Następnie należy uroczyście zapalić świece. Po zapaleniu wypowiada się słowa:

P: Światło Chrystusa.

W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew kolędy. Po odśpiewaniu kolędy należy odczytać słowa z Księgi Liczb.

Czytanie z Księgi Liczb (6, 24-26)

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.

P: Oto słowo Boże.

Następuje Modlitwa Powszechna. Każde wezwanie może przeczytać inna osoba. Wskazane jest również, by dodać intencje ważne dla rodziny i lokalnej społeczności.

P: Przedstawmy Dobremu Bogu nasze wspólne prośby i błagania.

Dzieciątko Jezus, błogosław naszej rodzinie, aby trwała w miłości, jedności i pokoju.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław naszym dzieciom, obdarzaj je mądrością, żeby ich życiowe wybory były zgodne z Twoją Świętą wolą.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław nasz dom, aby czuwali nad nami Twoi święci Aniołowie i strzegli nas na wszystkich naszych drogach.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław i uzdrawiaj wszystkich chorych, dodawaj im siły i cierpliwości w znoszeniu cierpienia.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim samotnym i bezdomnym, aby znaleźli pomoc i schronienie w Twoim sercu i w sercach swoich braci.

W: Błogosław nam Jezu.

– Dzieciątko Jezus, błogosław wszystkim, którzy noszą w sobie ból po stracie bliskich. Niech w Twoim kochającym sercu odnajdą pocieszenie i wiarę, że życie w Tobie zmienia się, ale nigdy się nie kończy. Błogosław nam Jezu.

P: Módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus Chrystus.

W: Ojcze nasz…

P: Módlmy się.

Wszechmogący Wieczny Boże, prosimy Cię ześlij na naszą Rodzinę i nasz dom (nasze mieszkanie) swoją łaskę, aby w nich trwały: zdrowie ciała i czystość serca, wzajemna miłość i dobroć oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie nad naszą Rodziną, domem (mieszkaniem) i wszystkimi, którzy tutaj mieszkają oraz przybywają. Teraz i na wieki wieków.

W: Amen.

Można zaśpiewać kolędę

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

 

Teraz należy wspomnieć zmarłych, za których się modlimy. Można wymienić ich imiona.

Wspólnie odmawia się dziesiątkę Różańca Świętego, tajemnicę Narodzenia Pańskiego.

 

P: Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W: Amen.

P: Na zakończenie modlitwy oddajmy się pod opiekę Matki Bożej.

W: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

ZAKOŃCZENIE

 

Na zakończenie prowadzący mówi:

P: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego. (Wszyscy czynią znak Krzyża wodą święconą.) Rodzice mogą pobłogosławić indywidualnie swoje dzieci, a dzieci rodziców (czyniąc znak krzyża na czole).

W: Amen.

 

Po nabożeństwie można wspólnie zaśpiewać kolędy i pastorałki.

Na drzwiach należy napisać kredą:

C + M + B + 2022

 

 

Aktualności
II spotkanie synodalne

29 grudzień 2021r. II spotkanie synodalne

Temat: Celebrowanie

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach (Dz 2, 42).

Rozpoczęcie 18:00:

 • Msza św.,
 • Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

 • Jakie jest moje doświadczenie wspólnotowych celebracji – zwłaszcza przeżywanej Eucharystii i nabożeństw?
 • Co dla mnie jest najistotniejsze? Co mogę podkreślić jako wyjątkowe i ważne?
 • Jakie mankamenty dostrzegam? Co przeszkadza w pełnym wejściu w doświadczenie wiary?
 • Czy liturgia, celebrans i jej oprawa przybliżają mnie do Sacrum?
 • Jak wspólnotowe doświadczenie wiary umacnia mnie w codzienności, wskazuje kierunek działania, motywuje do świętości i inspiruje do zaangażowania w budowanie cywilizacji opartej na Ewangelii?
Aktualności
RORATY 2021

Zapraszamy na RORATY

 DROGA DO BETLEJEM

Przez 20 dni powszednich tegorocznego Adwentu wraz z Maryją i Józefem wędrujemy z Nazaretu do Betlejem, zatrzymując się w miejscach związanych z Ewangelią.

Wędrówkę dokumentujemy na mapie Ziemi Świętej, która stanowi plastyczną dekorację adwentową.

Towarzyszyć nam będzie przewodnik nazwany GiePe-Esem (lepiej wymawiać po polsku!). Gabriel Prowadzi Skutecznie! Trudno tego nie wiedzieć, jeśli zna się historię biblijną i wszystkie meandry historii biblijnych postaci. A że syndromem współczesności jest słuchanie w drodze głosu polecającego „skręć w prawo”, „zawróć, o ile to możliwe” – czemu by tego nie wykorzystać? Ba – nawet głos naszego GiePeEsa jest oryginalny, gdyż poprosiliśmy o nagranie kwestii anioła Gabriela pana Jarosława Juszkiewicza, który użycza głosu Google Maps.

W czasie rekolekcji adwentowych w dniach 29.11.-1.12.2021:

 • roraty dla dzieci w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.00.
 • roraty dla dorosłych w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 7.30
 • Po rekolekcjach, czyli od czwartku, 2.12. roraty dla dorosłych rano o godz. 6.30, dla dzieci i pracujących o godz. 18.00. W soboty roraty będą wspólne dla dzieci i dorosłych o godz. 7.30. Zachęcamy również dzieci, młodzież i rodziców do uczestnictwa we Mszach św. roratnich z lampionami. Prosimy dzieci, by przynosiły na każdą Mszę św. roratnią karteczkę – serduszko z imieniem i nazwiskiem. Po każdej Mszy św. będą losowane figurki św. Rodziny, które dzieci będą zabierać do domu, by wraz z rodziną wspólnie się modlić.
Aktualności
I SPOTKANIE SYNODALNE
 

24 listopada 2021r. – I SPOTKANIE SYNODALNE

 Temat: Towarzysze podróży.

 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.  Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.  Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi (Łk 24, 13-15).

Rozpoczęcie 18:00:

 • Msza św.,
 • Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
 • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

 • W Kościele i społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, kim są Ci, którzy podążają razem?
 • Kto nas prosi, abyśmy szli razem?
 • Jakie jest Twoje doświadczenie wspólnotowego odkrywania Boga, bliźniego i siebie w Kościele?
 • Jak Kościół może i powinien wyjść naprzeciw oddalonym i pogubionym?
 • Podkreśl wartość tego, co jest dobre, godne rozwinięcia i pogłębienia, wskaż również obszar wymagający poprawy, a może dostrzegasz wyraźny brak i masz pomysł jak temu zaradzić?

 

 

Aktualności
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH W DNIACH 27.11. – 1.12.2021 R.

Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Olszewski SCJ

Młodzież zachęcamy do udziału w naukach dla dorosłych

SOBOTA – 27.11.2021

18.00 Msza św. z nauką ogólną

 NIEDZIELA – 28.11.2021

7.00 Msza św. z nauką ogólną

8.30 Msza św. z nauką ogólną

10.00 Msza św. z nauką  ogólną

11.30 Msza św. z nauką ogólną

13.00 Msza św. z nauką ogólną

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 Msza św. z nauką ogólną

 PONIEDZIAŁEK – 29.11.

6.30 Msza św. recytowana (bez kazania) 

7.30 Msza św. roratnia z nauką dla dorosłych.

17.00 Msza św. roratnia dla dzieci

18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych.

19.00 Wieczór uwielbienia z modlitwą o uzdrowienie

WTOREK – 30.11.

6.30 Msza św. recytowana (bez kazania) 

7.30 Msza św. roratnia z nauką dla dorosłych.

17.00 Msza św. roratnia dla dzieci

18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych.

19.00 Nauka dla  młodzieży klasy VIII i szkoły średnie

ŚRODA – 1.12.2021

6.30 Msza św. recytowana (bez kazania) 

7.30 Msza św. roratnia z nauką dla dorosłych.

17.00 Msza św. roratnia dla dzieci

18.00 Msza św. z nauką dla dorosłych.