Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie

Wspólnota Domowego Kościoła w parafii NSPJ powstała w 1985 roku. Obecnie w parafii są dwa kręgi liczące 10 par małżeńskich. Wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca, przy Grobie Pańskim i podczas nabożeństwa 40- godzinnego, jak również włącza się w niedzielną Eucharystię.

Rodziny biorą udział w rekolekcjach, pielgrzymkach do sanktuariów razem z księżmi moderatorami. W 2010 roku obchodzono 25-lecie powstania Domowego Kościoła w Kętach.

Opiekunem grupy w parafii jest ks. kan. Jerzy Musiałek.


Krąg Domowego Kościoła

W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, Krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym “laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Krąg Domowego Kościoła tworzą od 4 do 7 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają również za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami Kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Formacja Domowego Kościoła

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne — zobowiązania (dary, „ślady Boga w naszym życiu”):

– codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

– regularne spotkanie ze Słowem Bożym,

– codzienna modlitwa małżeńska,

– codzienna modlitwa rodzinna,

– comiesięczny dialog małżeński,

– reguła życia (systematyczna praca nad sobą),

– uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,

– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Symbolika

Znakiem Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchy Światło – Życie są te same dwa greckie słowa ΦΩΣ (czyt.: FOS), ΖΩΗ (czyt.: ZOE), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Domowy Kościół w Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę zwaną charyzmatem DK.
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu, między nimi, prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Domowy Kościół, jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie, powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.


Spotkania
Spotkania kręgu raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu.