Rada Parafialna i Ekonomiczna

Parafialna Rada Duszpasterska – zwana dalej radą – stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej

l. dz. 11/2022 r.                       

KANDYDACI DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

LISTA KANDYDATÓW DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ