Wspólnota AA

Grupa Anonimowych Alkoholików w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w 1993 roku. Początkowo spotkania grupy były organizowane w domu katechetycznym parafii św. Małgorzaty i Katarzyny. Teraz spotkania odbywają się w Klubie Trzeźwości „Remont” na osiedlu Kard. St. Wyszyńskiego 8. Obecnie grupa liczy ok. 40 członków, którzy postanowili rozpocząć niełatwą walkę z nałogiem alkoholizmu. Rokrocznie grupa bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AA na Jasną Górę (1 sobota i niedziela czerwca). Oprócz tego członkowie klubu zajmują się propagowaniem idei abstynencji i promocji życia w trzeźwości.

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Miejscem założenia AA były Stany Zjednoczone. Inicjatorem był makler giełdowy Bill W. (William Griffith Wilson). Drugim współzałożycielem był dr Bob (Robert Holbrook Smith). Jego pierwszy dzień nieprzerwanej trzeźwości 10 czerwca1935 uważa się za symboliczną datę narodzin ruchu. Swoje korzenie organizacyjne ruch miał w Grupach Oksfordzkich. Po odłączeniu się od nich ok. 1938, gdy spotykały się już 3 (jeszcze bezimienne) grupy, ich uczestnicy zdecydowali się spisać swoje doświadczenia. W 1939 roku ukazała się książka “Anonimowi Alkoholicy” i od jej tytułu wziął swoją nazwę cały ruch.

Pierwsze informacje do Polski dotarły ok. 1957. jednak pierwsza grupa działająca wg 12 Tradycji powstała w 1974 roku w Poznaniu i tę datę uznają polscy AA za swój początek. Z biegiem lat powstają inne grupy AA już i poza Poznaniem w innych miastach w całej Polsce. Obecnie w Polsce istnieje około 1800 grup.


Spotkania
Każda Środa o 18:00 w Klubie Trzeźwości „Remont”, os. Kard. St. Wyszyńskiego 8