Historia parafii

UWIELBIĆ BOGA W JEGO ŚWIĄTYNI

20 LAT BUDOWANIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Nie wszyscy w naszej wspólnocie pamiętają tę ważną i historyczną już datę – 26 czerwca 1987 roku. Czas szybko upływa. Minęło właśnie 20 lat, kiedy Jego Ekscelencja ks. kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski erygował dekretem parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach na osiedlu 700 – lecia.

Czas był już najwyższy, bo rosnąca liczba mieszkańców Kęt i rozbudowujące się miasto wymagało podziału starej parafii i budowy nowej świątyni. Dobrze to rozumiał ks. proboszcz prałat Ferdynand Bochaczyk, który czynił mozolne starania u władz, niechętnym tym pomysłom. Jednak konsekwentny w swoich działaniach doprowadził do wykupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę świątyni. Miejsce było znakomite, bo w sercu dzielnicy Nowe Miasto.

25 kwietnia 1985 r. ks. kardynał Macharski podczas polowej Mszy św. poświęcił pusty jeszcze plac przyszłej budowy i samotnie stojący krzyż. Modlitwy wiernych pod tym krzyżem, szczególnie w czasie nabożeństw majowych i czerwcowych, a także nowenny do Matki Bożej Pocieszenia w kościele w Rynku sprawiły, że Pan wysłuchał wołania ludu Bożego i upragnione pozwolenie władz na budowę wreszcie nadeszło.

Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. Józef Grzesiuła. Od tego momentu rozpoczęło się tworzenie wspólnoty wiernych i wznoszenie kolejno budynków zespołu sakralnego.

Ludzie zaczęli ofiarnie wspomagać budowę, organizując wyżywienie dla robotników, wykonując prace mniej fachowe i porządkowe. W wybudowanym domu katechetycznym utworzono pomieszczenie na kaplicę, gdzie rozpoczęły się regularne nabożeństwa. Wznoszono jednocześnie budynek plebanii i przystąpiono do pierwszych prac budowlanych kościoła.

Po kilku latach trudnej pracy na stanowisku proboszcza nowej parafii księdza Józefa Grzesiułę zastąpił ks. Jerzy Leśko.