Arcybractwo Honorowej Straży NSPJ

Wspólnota Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa powstała w parafii 28 października 1990 roku, gdy proboszczem był ks. Józef Grzesiuła. Podczas rekolekcji prowadzących przez ks. Stanisława Wajdziaka z Krakowa, Dyrektora Arcybractwa przy klasztorze ss. Wizytek Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, po wygłoszeniu nauki o Sercu Bożym, przyjęły się do tej wspólnoty 22 osoby. Pierwszym opiekunem grupy był ks. Ryszard Grabczyk, a zelatorką Maria Jarzyna. Od 2009 roku funkcję opiekuna przejął ks. Jacek Orszulik. Od września 2017 roku opiekunem jest ks. Sławomir Malisz. Obecnie wspólnota liczy 34 osoby.

Arcybractwo jest Wspólnotą modlitewną. W każdy pierwszy czwartek miesiąca wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu zwaną Godziną Świętą. Członkowie modlą się za kapłanów, siostry zakonne i wszystkie osoby konsekrowane jak również o liczne i święte powołania kapłańskie z naszej parafii. W każdy pierwszy piątek miesiąca modlą się w intencji wynagradzającej Sercu Bożemu za grzechy całego świata; jest także zamawiana Msza św. w tej intencji. Trzy razy w roku uczestniczą w dniach skupienia oraz odbywają Ogólną pielgrzymkę do Częstochowy.

Każdy członek Arcybractwa obiera sobie jedna godzinę w ciągu dnia, w której pamięta o Chrystusie obecnym w tabernakulum.

Zajmują się utrzymaniem porządku wokół kościoła. Służą Bogu i ludziom.


Czerwiec miesiącem Najświętszego Serca Pana Jezusa

Miesiąc czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Bożemu. Liturgiczne Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w roku 1765 w odpowiedzi na pragnienia i prośby bardzo wielu osób i narodów. Niedługo po ogłoszeniu dekretu ustanawiającego to Święto Kongregacja Obrzędów zatwierdziła “Oficjum i formularz Mszy” o Najświętszym Sercu Jezusa dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla rzymskiego Arcybractwa Serca Jezusowego. Przywilej ten rozszerzono później na Zakon Sióstr Wizytek, wiele diecezji i Rodzin Zakonnych.

W 1856 roku papież Pius IX ustanowił Święto Bożego Serca na całym świecie. Zanim jednak ustanowiono Święto Bożego Serca od najdawniejszych czasów istniał kult Serca Jezusowego. Rozważając słowa Jezusa skierowane do Apostołów w głębokim żalu: “jednej godziny nie mogliście czuwać?”, powstała idea obecności jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Przedstawiono wtedy obraz zegara, gdzie u góry był napis Chwała, Dziękczynienie i Wynagrodzenie, a w środku widniało Serce. I tak, zgodnie z Bożym zamysłem, dnia 13.III 1863 roku powstała Straż Honorowa.

Zegar Arcybractwa Honorowej Straży 

Zegar Straży utworzony jest przez wieniec z gwiazd 12. Obejmuje on cały świat. I zawsze jest ktoś, kto czuwa, czci Boskie Serca, które znajduje się wewnątrz tarczy. Jest ono nieustannie oplecione modlitwą czcicieli, których oznaczają te gwiazdy. To jest tak, że jeżeli my, w Polsce, śpimy to czuwają w innym zakątku świata. Czuwanie to polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy. Ofiarujemy w niej Boskiemu Sercu to wszystko, czym się zajmujemy. Nade wszystko myślą i sercem łączymy się z Jezusem, pozostając przy wykonywaniu codziennych zajęć. Tak więc zasadniczym rysem jest to, iż Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę spędzać wyłącznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość – należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane.

W każdej godzinie oprócz intencji własnych, polecamy Bogu wyznaczone intencje:

• 12-13 Kościół św. Papież, biskupi, kapłani, seminaria i nowicjaty
• 13-14 narody, rządzący, pokój i porozumienie
• 2-3 wielkie instytucje: polityczne, cywilne, społeczne
• 3-4 nawrócenie grzeszników i dalekich od wiary
• 4-5 nauczanie i wychowywanie młodzieży, nauczyciele, wybór zawodu i powołania
• 5-6 praca i wszystkie wypływające z niej problemy społeczne i ekonomiczne
• 6-7 osoby dotknięte strapieniem, narażone na pokusy i doświadczenia
• 7-8 rodziny, ojcowie i matki, małżeństwa chrześcijańskie i narzeczeni
• 8-9 misje katolickie, misjonarze i wszystkie dzieła dobroczynne
• 9-10 chorzy i konający
• 10-11 dusze w czyśćcu, zmarli w tym członkowie Straży Honorowej
• 11-12 królowanie Serca Pana Jezusa

Do obowiązków Straży należy:

1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
3. Brać udział we Mszy Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.


Spotkania
III czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. w Domu Katechetycznym