KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

WSPÓLNOTY » KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

 

 

Jest to wspólnota słuchaczy Radia Maryja oraz osób identyfikujących się z poglądami prezentowanymi w tej rozgłośni. Na strukturę Rodziny Radia Maryja składają się m.in. Biura, Koła Przyjaciół, Koła Młodzieżowe oraz Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci. Działają one w parafiach za zgodą proboszcza. Obecne są zarówno w Polsce jak i za granicą kraju. Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w maju 2006 r. Członkowie Rodziny Radia Maryja angażują się w życie parafii, organizują spotkania regionalne czy dni skupienia. Od 1993 r. uczestniczą też w dorocznej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana jest w drugą niedzielę lipca. Dokładna liczba członków Rodziny Radia Maryja nie jest znana. Samego radia słucha prawdopodobnie od 1 do 1,5 mln. osób. Według różnych danych w pielgrzymkach Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę uczestniczy od 200 tys. do 0,5 mln. osób. Z wydanego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2006 r. "Wykazu parafii w Polsce" (stan z 31 stycznia 2005) wynika, że Koła Przyjaciół RM istnieją w 499 parafiach i należy do nich 18 tys. 806 wiernych.

Koło Przyjaciół Radia Maryja w parafii NSPJ powstało w marcu 1997 roku za zgoda ówczesnego proboszcza ks. Jerzego Leśki, oraz akceptacją obecnego proboszcza ks. Jerzego Musiałka (od września 2002 roku). KPRM istnieje już 13 lat. Od początku odpowiedzialnymi za Koło są Irena Pajek i Halina Zięba. Systematycznie w każdą pierwszą sobotę miesiąca jest konferencja prowadzona przez Opiekuna, a następnie Msza św. w intencji Ojca Świętego, Ojczyzny, Episkopatu, kapłanów z naszej parafii oraz Radia Maryja i TV TRWAM. Koło ma swoją gablotkę oraz stałą rubrykę w gazecie parafialnej „Głos Serca” gdzie co miesiąc artykuł pisze Irena Pajek. Członkowie Koła biorą udział w pielgrzymkach parafialnych i rekolekcjach. Koło Przyjaciół RM jest grupą modlitewną, ale uczestniczy we wszystkich wydarzeniach, uroczystościach i pracach w parafii. Wspólnota ta prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy, podczas nabożeństwa 40 godzinnego oraz przy Grobie Pańskim. Organizuje wyjazd na coroczną Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Koło Przyjaciół RM w parafii liczy 20 stałych członków oraz 20 członków wspierających RM i dzieła przy nim powstałe (duchowo i materialnie). Od września 2009 roku opiekunem grupy jest ks. Jacek Orszulik.

Spotkania Koła Przyjaciół Radia Maryja odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca po Mszy św. wieczornej.