Autor: Parafia NSPJ Kęty - Osiedle

Aktualności
Doktorat ks. Adriana Mętla
W czwartek, 23 czerwca br. w budynku Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, nasz wikariusz ks. Adrian Mętel obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: Motyw drzewa (Rdz 3, 1-24) w apokaliptycznych pismach judaizmu okresu Drugiej Świątyni. Praca doktorska napisana została na seminarium w Katedrze Hermeneutyki Biblijnej i Judaistyki pod kierunkiem ks. dra hab. Sylwestra Jędrzejewskiego SDB. Pracę recenzowali: ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB oraz dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW.

(więcej…)

Aktualności, Relacje z wydarzeń
Wielki Czwartek – 14.04.2022 r.
OSTATNIA WIECZERZA
Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich:

«Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie “Nauczycielem” i “Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.

Aktualności, Relacje z wydarzeń
Niedziela Palmowa – 10.04.2022
EWANGELIA W CZASIE PROCESJI I POŚWIĘCENIA PALM (Łk 19, 28-40)
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»
Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».
I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym:
«Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie i chwała na wysokościach».
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!»
Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».
Oto słowo Pańskie.
Aktualności
Misje parafialne – program i zapowiedź

Drodzy Parafianie!

Nikomu z nas nie są obce: zmęczenie, smutek, choroba, a niektórzy z nas znają także ból związany z żałobą po śmierci ukochanej osoby. Czasami wydaje się, że problemy przerastają nasze siły. Dlatego mimo dobrej woli tracimy z oczu to, co w naszym życiu dobre, piękne i radosne.

Z tego powodu potrzebujemy Kogoś, kto pozwoli nam z realizmem pełnym nadziei spojrzeć na nasze życie i złapać głęboki oddech oraz doświadczyć bycia akceptowanym mimo naszych błędów i słabości.

Chociaż nasi Przyjaciel i Bliscy często starają się ofiarować nam swoją pomoc, jednak są tylko ludźmi, dlatego nie są wszechmocni. Głębi naszego serca może dotknąć tylko Jezus Chrystus! I On naprawdę chce to uczynić! Dlatego ofiaruje nam czas rekolekcji wielkopostnych – czas, w którym pragnie dotknąć naszych najgłębszych ran i pomóc nam zrozumieć, że On naprawdę wie, czego nam potrzeba do szczęścia i że chce nam to dać w odpowiednim czasie. Zatem my dajmy Mu szansę okazania nam miłości!

Dlatego z całego serca zapraszam Was, Drodzy Parafianie i Goście, do znalezienia czasu na rekolekcyjne spotkania z Chrystusem, którego słowa pełne pocieszenia przyjąłem za hasło tych dni: „Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14,1). Z serca Wam błogosławię i zawierzam Niepokalanej i św. Józefowi!

Ks. Bogdan Kulik MSF
Duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci z Górki Klasztornej


MISJE PARAFIALNE (5 marca – 11 marca 2022 r.)

Niech się trwoży serce wasze (J 14,1)

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach
MISJE prowadzi ks. Bogdan Kulik


SOBOTA – 5.03.2022

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

NIEDZIELA –6.03.2022

7.00 – Msza św. z nauką ogólną
8.30 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
11.30 – Msza św. z nauką ogólną (z uwzględnieniem również młodzieży szkół zawodowych i średnich oraz młodzieży pozaszkolnej)
13.00 – Msza św. z nauką ogólną
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniem
17.00 – Nauka stanowa dla małżonków
17.30 – Gorzkie Żale (bez kazania)
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.00 – Nauka stanowa dla małżonków (powtórzenie z g. 17.00)

PONIEDZIAŁEK – 7.03.2022

7.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
8.50 – Nauka dla klas VII i VIII szkoły podstawowej
10.30 – Nauka dla dzieci klas I, II i III szkoły podstawowej
12.45 – Nauka dla dzieci klas IV, V i VI szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
19.30 – Nauka dla młodzieży szkół zawodowych i średnich oraz młodzieży pozaszkolnej

WTOREK – 8.03.2022

7.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych
8.50 – Nauka dla klas VII i VIII szkoły podstawowej
10.30 – Nauka dla dzieci klas I, II i III szkoły podstawowej
12.45 – Nauka dla dzieci klas IV, V i VI szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

17.00-18.00 – SPOWIEDŹ dzieci i młodzieży

18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych.
19.30 – Nauka dla młodzieży szkół zawodowych i średnich oraz młodzieży pozaszkolnej

ŚRODA – 9.03.2022

7.30 – Msza św. z nauką dla dorosłych
8.50 – Msza św. z nauką dla VII i VIII szkoły podstawowej
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci klas I, II, III, IV, V i VI szkoły podstawowej
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych i młodzieży szkół zawodowych, średnich i młodzieży pozaszkolnej
– Po Mszy św. nabożeństwo przebłagania za grzechy i uwielbienie.

CZWARTEK – 10.03.2022

7.30 – Msza św. z nauką dla rodzin i z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwem rodzin

SPOWIEDŹ dorosłych 8.30-9.30

9.30 – Msza św. dla starszych i chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 – 16.30 – SPOWIEDŹ dorosłych
17.00 – 18.00 – SPOWIEDŹ dorosłych

18.00 – Msza św. z nauką dla rodzin i z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwem rodzin

PIĄTEK – 11.03.2022 – Zakończenie misji

7.30 Msza św. z nauką dla dorosłych
8.30 Droga krzyżowa
9.00 Msza św. z nauką dla dorosłych
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia z rozważaniem
17.15 Droga krzyżowa dla dzieci
18.00 Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych
19.00 Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych