Aktualności, Listy pasterskie, Ważne informacje
List pasterski Biskupa na Wielki Post 2022 roku

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO
NA WIELKI POST 2022 ROKU

W Wielki Post ze świętym arcybiskupem Józefem Bilczewskim (więcej…)