LISTA KANDYDATÓW
DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ


 1.  Oskar Droździk – zam. Kety os. 700 – lecia
 2. Karaim Maria – zam. Kęty os. Kard. Wyszyńskiego
 3. Karkoszka – Warchał Józefa – zam. Kęty os. 700-lecia
 4. Kojder Adam – zam. Kęty os. 700-lecia
 5. Koperska Maria – zam. Kęty os. Nad Sołą
 6. Łuniewska Iwona – zam. Kęty os. Nad Sołą
 7. Płonka Łukasz –zam. Kęty os. 700 – lecia
 8. Pszczółka Barbara – zam. Kęty os. Nad Sołą
 9. Samek Edward – zam. os. Wyszyńskiego
 10. Sroka Anna – zam. Kęty os. 700 – lecia
 11. Zbylut Maria – zam. Kęty os. Nad Sołą

      Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą odbywać się w sali Św. Rodziny w domu katechetycznym po Mszach św. w niedzielę, 13 marca 2022 r. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii. Każdy uprawniony może oddać głos na jednego kandydata.

Kęty, 5.03.2022 r.  Ks. Jerzy Musiałek