LISTA KANDYDATÓW
DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ


  1.  Oskar Droździk – zam. Kety os. 700 – lecia
  2. Karaim Maria – zam. Kęty os. Kard. Wyszyńskiego
  3. Karkoszka – Warchał Józefa – zam. Kęty os. 700-lecia
  4. Kojder Adam – zam. Kęty os. 700-lecia
  5. Koperska Maria – zam. Kęty os. Nad Sołą
  6. Łuniewska Iwona – zam. Kęty os. Nad Sołą
  7. Płonka Łukasz –zam. Kęty os. 700 – lecia
  8. Pszczółka Barbara – zam. Kęty os. Nad Sołą
  9. Samek Edward – zam. os. Wyszyńskiego
  10. Sroka Anna – zam. Kęty os. 700 – lecia
  11. Zbylut Maria – zam. Kęty os. Nad Sołą

      Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej będą odbywać się w sali Św. Rodziny w domu katechetycznym po Mszach św. w niedzielę, 13 marca 2022 r. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii. Każdy uprawniony może oddać głos na jednego kandydata.

Kęty, 5.03.2022 r.  Ks. Jerzy Musiałek