24 listopada 2021r. – I SPOTKANIE SYNODALNE

 Temat: Towarzysze podróży.

 Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.  Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.  Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi (Łk 24, 13-15).

Rozpoczęcie 18:00:

  • Msza św.,
  • Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
  • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

  • W Kościele i społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, kim są Ci, którzy podążają razem?
  • Kto nas prosi, abyśmy szli razem?
  • Jakie jest Twoje doświadczenie wspólnotowego odkrywania Boga, bliźniego i siebie w Kościele?
  • Jak Kościół może i powinien wyjść naprzeciw oddalonym i pogubionym?
  • Podkreśl wartość tego, co jest dobre, godne rozwinięcia i pogłębienia, wskaż również obszar wymagający poprawy, a może dostrzegasz wyraźny brak i masz pomysł jak temu zaradzić?