WYNIKI WYBORÓW RADY PARAFIALNEJ

AKTUALNOŚCI » WYNIKI WYBORÓW RADY PARAFIALNEJ

Kęty, 16.03.2016 r.

l. dz. 22/2016 r.

Kuria Bielsko - Żywiecka

43-300 Bielsko-Biała

ul. Żeromskiego 5a

 

Zgodnie z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Romana Pindla w niedzielę, 14 lutego 2016 r. zostały ogłoszone zasady wyborów Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Dnia 6 marca 2016 r. podano do wiadomości parafian zgłoszonych kandydatów do rady. Wybory przeprowadzono w niedzielę, 13 marca 2016 r. 

W skład komisji wyborczej powołanej przez proboszcza weszli:

 

1.Justyna Baścik 

2.Janusz Sroka 

3.Janusz Koperski 

4.Dariusz Tatoń 

5.Ks. Jerzy Musiałek – proboszcz

 

Zgłoszono 14 kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W głosowaniu wzięło udział 223 osoby. Dwa głosy oddano nieważne. Wybrano 11 członków z największą ilością głosów.

Do Parafialnej Rady Duszpasterskiej z urzędu weszło 6 osób, z nominacji proboszcza 5 osób, z wyboru parafian 11 osób. Razem ilość członków rady wynosi 22 osoby.

 

Równocześnie informuję, że zgodnie ze Statutem – do Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych zostali powołani:

 

1.Koperski Janusz 

2.Piekiełko Stanisława   

3.Samek Edward  

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz

 

Powyższa informacja skierowana do Kurii Bielsko - Żywieckiej o wyborze Rady Parafialnej Duszpasterskiej i Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych zostało przyjęta przez ks. Kanclerza i zatwierdzona.

 

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz

 

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

CZŁONKOWIE Z URZĘDU i MIANOWANI PRZEZ KS. PROBOSZCZA

 

1.Ks. Jerzy Musiałek - proboszcz

2.Ks. Andrzej Wołpiuk - wikariusz

3.Ks. Marcin Pomper- wikariusz

4.Ks. Grzegorz Majda- wikariusz

5.Ks. Sławomir Malisz- wikariusz

6. Ilona Kula  – katechetka 

7. Karpiński  Paweł – mianowany

8. Chwierut Grzegorz – mianowany

9. Zbylut Maria – mianowana 

10. Lewicki Franciszek  – mianowany 

11. Pajek Irena – mianowana 

 

Z WYBORU  PARAFIAN

 

1.Samek Edward (liczba głosów 31)

2.Kojder Adam (29)

3.Baścik Marek (22)

4.Karaim Maria (20)

5.Kaczor Krzysztof  (20)

6.Kasperkiewicz Michał (16)

7.Koperska Maria (14)

8.Karkoszka -Warchał Józefa (12)

9.Tomera Teresa (12)

10. Kierpiec Walentyna (11)

11.Witek Antoni (11)

PARAFIALNA RADA DO SPRAW EKONOMICZNZCH

1.Ks. Jerzy Musiałek - proboszcz

2.Janusz Koperski 

3.Piekiełko Stanisława 

4.Samek Edward 

 

 

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz