SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

KANCELARIA PARAFIALNA » SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Na spisanie protokołu przedślubnego potrzebne są dokumenty p. 1, 2, 3, 4, 5. Pozostałe dokumenty dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni dostarczają na drugiej rozmowie w kancelarii z duszpasterzem. Na rozmowę odbywająca się przed ślubem wymagana jest znajomość tajemnic różańca św. i małego katechizmu.

 

Potrzebne dokumenty:

1.Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)

2.Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)

3.Dowód osobisty

4.Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej

5.Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania

6.Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej - trzy rozmowy

7.Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

8.Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

9.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny


Katolicka Poradnia Rodzinna
udziela porad w zakresie:

 

· Naturalne metody regulacji poczęć

· Ochrona życia poczętego

· Problemy małżeńskie

· Problemy wychowania z dziećmi i młodzieżą - dla rodziców

· Problemy wieku dojrzewania - dla młodzieży

 

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna jest w każdy piątek w godz. 18.30-19.30 w Domu Katechetycznym na I piętrze z wyjątkiem świąt oraz miesiąca sierpnia.

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

– nauki przedmałżeńskie – miejsca terminy:

 

                                                                        Propozycje dla narzeczonych 

przygotowujących się w 2020 roku

do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa 

przy parafii Św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

 

Spotkania dla Narzeczonych (dwudniowe)

 

Piątek, od godz. 17.00 do 20.30

Sobota, od godz. 10.00 do 18.00 (13.30-14.30 przerwa)

Zapisy sms: 694 754 331 lub e-mail: wojmarcus@gmail.com

Terminy:

24 – 25 stycznia 2020

14 – 15 lutego 2020

13 – 14 marca 2020

24 – 25 kwietnia 2020

8 – 9 maja 2020

12 – 13 czerwca 2020

31 lipca-1 sierpnia 2020

25 – 26 września 2020

13 – 14 listopada 2020

 

więcej propozycji:

http://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/