SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

KANCELARIA PARAFIALNA » SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele Katolickim Sakrament Małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Na spisanie protokołu przedślubnego potrzebne są dokumenty p. 1, 2, 3, 4, 5. Pozostałe dokumenty dwa tygodnie przed ślubem narzeczeni dostarczają na drugiej rozmowie w kancelarii z duszpasterzem. Na rozmowę odbywająca się przed ślubem wymagana jest znajomość tajemnic różańca św. i małego katechizmu.

 

Potrzebne dokumenty:

1.Metryka chrztu (ważna 6 miesięcy)

2.Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych)

3.Dowód osobisty

4.Świadectwo nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej

5.Zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania

6.Zaświadczenie o udziale w konferencjach dla narzeczonych (kurs przedmałżeński) i rozmowach w Katolickiej Poradni Rodzinnej - trzy rozmowy

7.Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były głoszone poza naszą parafią)

8.Zaświadczenie o odbytych spowiedziach przed ślubnych (dostarczamy bezpośrednio przed ślubem)

9.Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny


Katolicka Poradnia Rodzinna
udziela porad w zakresie:

 

· Naturalne metody regulacji poczęć

· Ochrona życia poczętego

· Problemy małżeńskie

· Problemy wychowania z dziećmi i młodzieżą - dla rodziców

· Problemy wieku dojrzewania - dla młodzieży

 

Katolicka Poradnia Rodzinna czynna jest w każdy piątek w godz. 18.30-19.30 w Domu Katechetycznym na I piętrze z wyjątkiem świąt oraz miesiąca sierpnia.

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

– nauki przedmałżeńskie – miejsca terminy:

 

                                                                                Propozycje dla narzeczonych

przygotowujących się do przyjęcia

Sakramentu Małżeństwa w roku 2017

przy parafii Św. Katarzyny i Małgorzaty w Kętach

 

KĘTY-RYNEK – św. Małgorzaty i Katarzyny

Piątek, od godz. 17.00 do 20.30

Sobota, od godz. 10.00 do 18.00 (13.30-14.30 przerwa)

Kontakt: sms: 694 754 331 lub e-mail: wojmarcus@gmail.com

Terminy:

24-25 lutego 2017,

24-25 marca 2017,

21-22 kwietnia 2017,

19-20 maja 2017,

16-17 czerwca 2017,

14-15 lipca 2017,

29-30 września 2017,

17-18 listopada 2017.

http://diecezja.bielsko.pl/dla-rodziny/