Mężczyźni św. Józefa

WYDARZYŁO SIĘ » Mężczyźni św. Józefa

MĘŻCZYŹNI ŚW. JÓZEFA 

W PARAFII NSPJ W KĘTACH NA OSIEDLU

 

      19 marca br. w uroczystość Św. Józefa, zawiązała się przy naszej parafii grupa Mężczyzn Św. Józefa. Wzorem dla nas jest podobna grupa działającą od kilku lat w parafii św. Józefa w Krakowie - Podgórzu. Kilku mężczyzn, która zainicjowała powstanie tej wspólnoty udała się w tym dniu do Krakowa, do parafii św. Józefa, by Jemu podczas sumy odpustowej odprawianej przez naszego ks. Proboszcza Jerzego Musiałka w swej rodzinnej parafii powierzyć tę nową inicjatywę.

      Utworzenie męskiej grupy  jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia miejsca i środowiska tylko dla mężczyzn, aby mogli się spotykać, dzielić doświadczeniami, budować wspólnie swoją wiarę i relację z Bogiem. Chcemy wspólnie szukać odpowiedzi jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie, w którym występuje wiele stereotypów nie mających nic wspólnego  z prawdziwym męstwem. Nigdy wcześniej rola mężczyzny w życiu rodzinnym i religijnym nie była tak atakowana i wyśmiewana. Dlatego w ostatnim czasie, w Polsce i na świecie, powstaje wiele inicjatyw podejmowanych przez mężczyzn, aby dać świadectwo swej wiary.

Kim są Mężczyźni Św. Józefa? 

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu duchowym czegoś więcej.

To mężczyźni, którzy:

•szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać 

z całego serca”. (Jer 29,13)

•starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy i przywilejów. (Łk 22,25n)

•trwają w Bożej mocy (J 15)

•odkrywają radość życia według Bożego planu. (Kol 1,9-12)

Pragniemy wspólnie wzrastać w tej wizji.

Jeśli chcesz – możesz do nas dołączyć. 

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym na własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy "wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują" (1Tes 5,11) i trwają w Bogu (Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). 

ZAPROSZENIE:

Zapraszamy mężczyzn do zaakceptowania poniższych obietnic jako najlepszych dla ich życia:

•Poświęć życie dla Pana i uczyń Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia… Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną.

•Wzrastaj w chrześcijańskim uczniostwie... Rozwijaj modlitwę osobistą i uczestnicz 

w Eucharystii także częściej (w dni powszednie).

•Żyj w Prawości i Uczciwości... Korzystaj regularnie z Sakramentu Pojednania.

•Bądź wierny Chrześcijańskiemu Powołaniu... Módl się, spędzaj czas z rodziną, ustaw priorytety 

i zapewnij równowagę w swoim życiu.

•Spotykaj się regularnie z braćmi by się wzajemnie wspierać… Zbieraj się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotkaniach, rekolekcjach.

ZAPRASZAMY…

•…mężczyzn do pogłębienia życia w powołaniu poprzez zobowiązanie się wobec Jezusa 

do udziału w parafialnych posługach dla mężczyzn i małych grupek.

•…mężczyzn do zaakceptowania Wielkiego Wezwania do czynienia uczniów ze wszystkich narodów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem 

z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).

•…mężczyzn do budowania lokalnych posług dla mężczyzn, wspierania i modlitwy za pasterza 

i służenia w parafii własnymi obdarowaniami.

•…mężczyzn do budowania jedności Chrześcijan pomimo różnic denominacyjnych, etnicznych 

i rasowych.

•…mężczyzn do dzielenia się Dobrą Nowiną i stania się świadkiem Jezusa Chrystusa 

w środowiskach, w których żyją na co dzień.

•…mężczyzn do stawania się służącymi liderami dla realizacji planu pastoralnego Mężczyzn Świętego Józefa. 

Pierwsze spotkanie Mężczyzn Świętego Józefa w naszej parafii odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 18:00. Rozpocznie je Msza Święta, a po niej spotkamy się w męskim gronie w Sali Św. Rodziny na projekcji filmu „Odważni”. Po filmie rozpoczniemy dyskusję „Jak żyć odważnie?”, która będzie rozłożona na cztery kolejne spotkania:

1.WEZWANIE: Walka o rodzinę i o swoje życie wymaga odwagi

2.PRIORYTETY: Potrzeba odwagi, aby ocenić to, co najważniejsze

3.DZIEDZICTWO: Kształtowanie przyszłych pokoleń wymaga odwagi

4.ODWAGA W WIERZE: Wytrwanie przy Chrystusie wymaga odwagi

Zapraszamy mężczyzn: mężów, ojców oraz kawalerów.

 

 

Marek Baścik

 

 

BARDZO SIĘ UCIESZYŁEM, gdy pan Marek podał propozycję założenia w naszej parafii grupy Mężczyzn Świętego Józefa. To bardzo dobrze, że ta inicjatywa wyszła od osoby świeckiej. Może ta oddolna inicjatywa zyska większą aprobatę wśród parafian, być może jest to potrzeba chwili, w czasach, gdy miesza się pojęcie płci i przez to traci godność kobiety i mężczyzny. Dlatego zaproponowałem na początek, jako pierwsze spotkanie, wspólne pielgrzymowanie do mojej rodzinnej parafii na odpust św. Józefa, by z Nim rozpocząć nasze działanie.

Potrzeba mężczyzn na miarę św. Józefa. Potrzeba mężczyzn, mężów i ojców odważnych, pobożnych, prawych, sprawiedliwych, odpowiedzialnych, którzy w każdej sytuacji, nawet niezrozumiałej dla nich, sytuacji trudnej potrafią tak jak św. Józef powiedzieć Bogu fiat. Tak. Potrzeba mężczyzn, zwłaszcza ojców, którzy swoją postawą będą dzieciom przybliżać  obraz Boga Ojca

Codziennie każdy z nas modli się „bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”. Modlimy się tymi słowami od dzieciństwa, to chyba pierwsza nasza modlitwa po znaku krzyża, której nauczyli nas rodzice. Czy my te słowa właściwie rozumiemy? Czy my te słowa realizujemy w swoim życiu?

Wola Boża głęboko zapadła w serce św. Józefa, którą wyraził całym późniejszym życiem. Długo zastanawiał się jak problem macierzyństwa Maryi rozwiązać. Nie chciał Jej narazić na zniesławienie, obca mu była krzywda i dlatego podjął decyzje, w dobrej wierze, że Ją potajemnie oddali. Jednak nakaz anioła we śnie, aby nie oddalał Maryi, aby nie bał się wziąć Jej do siebie zmienia jego decyzję, koryguje ją i wypełnia nakaz anioła będący wyrazem woli Boga, bez zarzutu, choć do końca wszystkiego nie rozumiał.

Nie zawsze to, co robimy z dobrej woli, jest dobre, i możemy się mylić. Tak mylił się np. św. Piotr, gdy starał się przekonać Chrystusa, po ogłoszeniu przez Niego po raz pierwszy o nieuchronności męki i śmierci, że tak się nie stanie, a Chrystus odpowiada: „Zejdź mi z oczu szatanie. Nie myślisz na sposób Boży, ale ludzki”. 

Piotr w gruncie rzeczy prosił, żeby Chrystus nie wypełnił woli Ojca. Dlatego Jezus mówi mu „Zejdź mi z oczu szatanie!”. Zatem jeśli nie dopuszczamy do tego, żeby ktoś pełnił wolę Ojca, jesteśmy narzędziami szatana.

By pójść drogą Józefa, która jest drogą woli Boga, „trzeba bezzwłocznie na nowo odkrywać ścieżki Boże, a zwłaszcza drogę Boga w rodzinie, aby wypełnić Jego zamysł” – mówił Jan Paweł II (1993), każdego dnia odkrywać ślady Boga w rodzinie, w naszym życiu osobistym i małżeńskim. Słuchać Boga poprzez posługę Kościoła, nie tyle starać się wszystko zrozumieć, co odczytać czego od nas oczekuje Bóg.

Zapraszam Was drodzy bracia, kawalerowie, mężowie i ojcowie, osoby samotne do wspólnoty mężczyzn św. Józefa. Bądźcie odważni. Odkrywajcie ścieżki Boże.

 

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz