KONKURS „MOJA KAPLICZKA MARYJNA”

AKTUALNOŚCI » KONKURS „MOJA KAPLICZKA MARYJNA”

KONKURS „MOJA KAPLICZKA MARYJNA”

 

        Święty Jan Paweł II, którego setną rocznicę urodzin będziemy obchodzić 18 maja, powiedział: „W maju Lud Boży poczuwa się do wyrażenia w szczególny sposób nabożeństwa do Maryi, której macierzyńska obecność jest wsparciem dla chrześcijan  i dla całego świata.” Te słowa św. Jana Pawła II stanowią  inspirację do ogłoszenia Konkursu  religijno – literacko – plastycznego  dla dzieci i młodzieży „Moja Kapliczka Maryjna”. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach i w różnych grupach wiekowych: 

I. Praca plastyczno-techniczna – wykonanie kapliczki maryjnej.

II. Praca literacka – wiersz lub modlitwa.

W wypadku prac plastycznych technika i sposób wykonania kapliczki są dowolne. Mogą to być zarówno płaskie lub przestrzenne prace (makiety). Liczy się tutaj pomysłowość, zaangażowanie i niepowtarzalność. Zaleca się, aby maksymalny wymiar kapliczki nie przekraczał 50 cm.

W wypadku prac literackich liczymy na piękne, oryginalne, wzruszające wiersze i modlitwy inspirowane podanym tematem. Podpisane prace wraz z zaznaczeniem klasy należy dostarczyć do kancelarii do końca maja. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, a rodziców prosimy o pomoc dzieciom w wykonywaniu  prac konkursowych. Na uczestników czekają nagrody.

 

 

Ks. Jerzy Musiałek, proboszcz