AKTUALNE WARUNKI UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWACH -17.05.2020

AKTUALNOŚCI » AKTUALNE WARUNKI UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWACH -17.05.2020

AKTUALNE WARUNKI 

UCZESTNICTWA W NABOŻEŃSTWACH – 17.05.2020 r.

1.Od niedzieli, 17 maja 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać 134 osoby. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość. Wejście do kościoła głównym wejściem. Usilnie prosimy o przyjmowanie Komunii św. na rękę! Gdyby ktoś koniecznie chciał przyjąć do ust, prosimy o podejście do Komunii św. na końcu, gdy przyjmą już wszyscy na rękę. Prosimy, aby na Mszę św. przyjść najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem.  

2.Zachęcamy wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w czasie wielkanocnym, jeśli tego jeszcze nie uczynili, jak również do uczestnictwa we Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie. Sakrament pokuty i pojednania będziemy sprawować pół godziny przed każdą Mszą św. w dni powszednie oraz 20 minut przed Mszą św. w niedzielę. Klękamy na klęczniku, który jest dostawiony do konfesjonału. 

3.Od niedzieli, 17 maja 2020 roku do odwołania w naszym kościele może przebywać 134 osoby. Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy oznaczone miejsca, aby zachować bezpieczną odległość. Wejście do kościoła głównym wejściem. Usilnie prosimy o przyjmowanie Komunii św. na rękę! Gdyby ktoś koniecznie chciał przyjąć do ust, prosimy o podejście do Komunii św. na końcu, gdy przyjmą już wszyscy na rękę. Prosimy, aby na Mszę św. przyjść najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem.  

4.Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

5.Pogrzeb odprawiamy w tradycyjnej kolejności, czyli Msza św. w kościele w obecności trumny i pochówek na cmentarzu. Należy pamiętać, że na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).