13.05.2022 r. – Pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Nabożeństwo zgromadziło bardzo licznie czcicieli Maryi, które prowadził ksiądz Tomasz Chamera. Bogu niech będą dzięki za ten czas modlitwy.