Kazanie ks.Proboszcza, wygłoszone w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 17.04.2022 r.