Przesyłam wzór pisma (poniżej) do Ministerstwa Edukacji. Konsultacje w sprawie dyskryminującego łączenia klas zostaną zamknięte 29 maja 2024. Do tego dnia (włącznie) trzeba wysyłać protest. Dobrze byłoby skorzystać z wszystkich kanałów, by przekazać pismo rodzicom, katechetom, dziadkom i wszystkim ludziom dobrej woli. Można umieszczać je na stronach parafii i w mediach społecznościowych. Po 29 maja 2024 warto nadal kontynuować przesyłanie pism, ale już nie w ramach konsultacji społecznej.
Adres do wysłania: kancelaria@men.gov.pl

pismo-protest-religia-w-szkole

pobierz