OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – X NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.06.2024 r.

 

 

 1. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych, które są codziennie o godz. 17.30.
 2. We wtorek wspomnienie św. Barnaby, apostoła.
 3. W czwartek o godz. 18.00 rozpoczniemy kolejne Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 18.00 przy hejnale maryjnym wniesienie figury Matki Bożej Fatimskiej do prezbiterium, wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmówienie Litanii NSPJ, różaniec fatimski, Msza św. z okolicznościowym kazaniem. Po Mszy św. procesja wokół kościoła z figurą Matki Bożej. Nabożeństwo poprowadzi ks. Leszek Kostrzewa. Intencje modlitewne do różańca fatimskiego można składać do skarbony w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. W tym dniu nie będzie osobnego nabożeństwa czerwcowego. Różaniec ADŚ w ramach nabożeństwa fatimskiego o godz.18.00.
 4. W piątek wypominki i Msza św. o godz. 18.00 ofiarowana za dusze wypominane w naszym kościele oraz za zmarłych w roku 2024. Podczas Mszy św. będziemy wymieniać zmarłych z ostatniego miesiąca.
 5. Wszystkim, którzy w dniu odpustu pomogli zorganizować festyn serdecznie dziękujemy, w sposób szczególny dziękujemy Zespołowi Charytatywnemu. Dziękujemy również za dar placków, napojów, lodów, złożone ofiary i zakup różnych odpustowych smakołyków. Dochód z festynu przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, która wyjeżdża na wakacyjne rekolekcje.
 6. Msza św. dla dzieci przedszkolnych i klas pierwszych oraz małżeństw i rodzin w niedzielę, 16 czerwca o godz. 10.00.
 7. W dniu dzisiejszym członkowie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Bielsku – Białej kwestują po każdej Mszy św. przed kościołem na rzecz Kuchni Społecznej, która codziennie wydaje ok. 500 gorących posiłków wraz z chlebem przez 6 dni w tygodniu dla bezdomnych i ubogich rodzin wielodzietnych.
 8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: Małego Gościa Niedzielnego, Gościa Niedzielnego, a w nim m. in. o kulcie Serca Jezusa i Serca Maryi. Dostępny jest także kolejny numer Historii Kościoła.
 9. Plan zapisów na pieszą pielgrzymkę diecezji bielsko – żywieckiej do Częstochowy jest umieszczony w gablotce i na stronie internetowej parafii. Organizowana jest również Andrychowska Pielgrzymka Rowerowa do Częstochowy w dniach 9.08.-14.08., w trzecim dniu wjazd do Częstochowy.
 10. Zapraszamy do parafialnej kawiarenki w każdą niedzielę w godz. 9.15-13.00. Dzisiaj oprócz ciasta, są lody i napoje dla dzieci.
 11. Mieszkańcy os. 700 – lecia 16 proszą o nieparkowanie w niedzielę przed tym blokiem. Rozumiemy problem mieszkańców i dlatego prosimy osoby przyjeżdżające na Mszę św. o parkowanie na parkingu parafialnym.