26 styczeń 2022r. III spotkanie synodalne

 Temat: Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 I tak się pomodlili: «Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą». I dali im losy, a los padł na Macieja. (Dz 1, 15-26).

Rozpoczęcie godz.18:00

 Msza św.

  •  Po niej modlitwa – adoracja Najświętszego Sakramentu,
  • Spotkanie w domu katechetycznym.

Pytania do refleksji i dyskusji:

  • Jakimi zasadami kieruję się dokonując ważnych wyborów życiowych?
  • Czy moje pragnienia i plany kierują się wolą Bożą, czy tylko tym, co jest we mnie?
  • Jak rozwiązuję problemy? Czy nie stawiam Panu Bogu warunków w przyjmowaniu Jego woli?
  • W oparciu o jaki system wartości dążę do obranych celów?