Kazanie J.E. bpa Jana Zająca, wygłoszone 20 kwietnia 2023 r. na Mszy św. z udzieleniem bierzmowania młodzieży naszej parafii.