Historia parafii

Z zapałem i energią przystąpił do organizowania wiernych do dalszych prac, doprowadzając do poświęcenia w stanie surowym kościoła. Wiele też uczynił dla uporządkowania parceli, otaczając ją ładnym ogrodzeniem, sadząc szlachetne drzewa i tworząc estetyczne zielone skwery. Jednocześnie za sprawą pielgrzymów, którzy z parafialnej pielgrzymki przywieźli z Fatimy figurę Matki Bożej do tworzonej kaplicy, wprowadził piękne do dziś celebrowane nabożeństwa fatimskie. W tym czasie Msze święte zaczęły być odprawiane już w nowym kościele. Na jednej ze ścian zewnętrznych kościoła odsłonięto i poświęcono Pomnik Pamięci Ofiar Nazizmu i Komunizmu, a wysiłkiem Kęczan z USA i wiernych Parafian ufundowano figurę Chrystusa z brązu, która stoi nad głównym wejściem do kościoła, witając wchodzących do świątyni. Powstał też parafialny chór „Głos Serca”, który pod kierunkiem organisty pana Pawła Karpińskiego uwielbia Boga śpiewem już 14 lat.

Od kilku lat dzieło budowy kościoła kontynuuje nowy proboszcz ks. kanonik Jerzy Musiałek, który roztropnie gospodarując parafialnymi funduszami, w krótkim czasie i bez długów, znacznie upiększył wnętrze naszej świątyni, wzbudzając podziw i szacunek parafian ze względu na rozmiar pomyślnie wykonywanych tak wielkich inwestycji. Zostało zainstalowane nowe podłogowe ogrzewanie, położono piękną posadzkę, wykonano ławki.

Od 1 kwietnia 2004 r. w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, miejsce ciszy i szczególnej obecności Boga, gdzie wielu znajduje siłę, pokój, radość i sens życia.

Ogromnym osiągnięciem ks. proboszcza Jerzego Musiałka jest zakup do świątyni wspaniałych koncertowych organów, które uroczyście poświęcił Jego Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Rakoczy wspólnie z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Adamem Dyczkowskim 30 listopada 2006 r. Do chwili obecnej są to największe w naszej diecezji organy. Zainstalowane na przestronnym chórze ładnie wypełniają wnętrze w nowoczesnej obudowie. Ceramiczne figury św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej, i św. Grzegorza Wielkiego dopełniają pięknej całości.

Ostatnio rozpoczął ks. Proboszcz instalowanie nowoczesnych witraży ubogacających wystrój kościoła. Nasza świątynia z uwagi na swoją przestronność jest w szczególny sposób predestynowana do organizowania koncertów muzyki sakralnej, organowej czy chóralnej, spotkań teatralnych. Mieszkańcy Kęt, będąc w pewnym oddaleniu od wielkich centrów kultury, gdzie są teatry, filharmonie, festiwale muzyczne, muzea, maja ograniczone możliwości obcowania ze sztuką i dziełami kultury. Dlatego cieszy fakt, że ks. proboszcz Jerzy Musiałek dostrzega ten problem i od jakiegoś czasu w naszej świątyni możemy, uwielbiając Boga, doznawać także wielu przeżyć estetycznych. Wielkie Bóg zapłać za to, co było do tej pory. W naszą wdzięczną pamięć zapadł między innymi koncert amerykańskiej orkiestry „Gustavus Wind Orchestra”, I i II koncert chórów poświęcony pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, koncert sopranistki Bożeny Grudzińskiej – Kubik i organisty Stanisława Pielczyka. Niezapomnianymi również pozostaną Wieczór Pasyjny z organistą Krzysztofem Karczem i Bożeną Grudzińską – Kubik oraz ostatni cudowny Jubileuszowy Koncert Organowy i Smyczkowy kwartetu „Appasionato” i organisty Dominika Sprady w hołdzie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z podziękowaniem za wszelkie łaski, jakie otrzymała nasza wspólnota parafialna w ciągu tych 20 lat. Z wielka radością już oczekujemy na zapowiedziany koncert 9 września 2007 roku z udziałem J.E. ks. biskupa Adama Dyczkowskiego z okazji Jego pięknego jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa.

Przed nami trzecia dekada budowania wspólnoty parafialnej i wznoszenia kościoła materialnego. Radujemy się, że pięknieje i wzbogaca się on w nowe elementy. Jest to źródłem naszej dumy i forma uwielbienia Boga w Jego świątyni. Ważne, aby w tym budowaniu nie ustawać i angażować się według swoich sił i możliwości. Pamiętajmy przeto o słowach św. Pawła: „Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.” (2 Kor 9, 6-7). Trzeba też wyrazić nadzieję, że dzięki trosce księdza Proboszcza z czasem będziemy dorastać do pełnego przeżywania, przyswajania i odbioru dzieł sztuki podczas koncertów w naszej świątyni i coraz liczniej w nich uczestniczyć, uwielbiając Boga i ubogacając samych siebie. Powiedział bowiem Pan Jezus „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie.” (Łk 4, 4).

Wacław Korytowski

Źródło: “Głos Serca” nr 167-168 rok XV (7-8 2007 r.)