Święto Miłosierdzia Bożego - Film 19.04.2020 Kęty

AKTUALNOŚCI » Święto Miłosierdzia Bożego - Film 19.04.2020 Kęty

Święto Miłosierdzia Bożego - film - link

Przeżyjmy to jeszcze raz! Powiem więcej, przeżywajmy to codziennie, biorąc do ręki różaniec i odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego wypraszajmy dla nas i całego świata Boże Miłosierdzie. Święta Siostra Faustyna nie tylko kochała i uwielbiała Boga, Jezusa Chrystusa, ale ciągle wypraszała u Niego Miłosierdzie i ratowała grzeszników przed piekłem. Przyjmowała na siebie cierpienie w zamian za ratowanie grzeszników przed potępieniem. Nie pogardzała nimi, ale za nimi z wielką miłością wstawiała się u Pana Jezusa. Powiedziała do Pana Jezusa: "Jezu, proszę Cię przez niepojętą moc miłosierdzia Twego, aby wszystkie dusze, które dziś skonają, uszły ognia piekielnego, chociażby były największymi grzesznikami; dziś piątek, pamiątka Twego gorzkiego konania na krzyżu, ponieważ niepojęte jest miłosierdzie Twoje, więc aniołowie nie zdziwią się temu. - I przytulił mnie Jezus do Serca swego i rzekł: Córko umiłowana, dobrześ poznała głębię miłosierdzia Mojego. Uczynię jako prosisz, ale łącz się ustawicznie z konającym sercem Moim i czyń zadość sprawiedliwości Mojej. Wiedz, że o wielką rzecz Mnie prosiłaś, ale widzę, że podyktowała ci to czysta miłość ku Mnie, dlatego czynię zadość żądaniom twoim" (873).

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

ks. Jerzy Musiałek