SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

KANCELARIA PARAFIALNA » SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

 

Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 13.00.

Zapisu dziecka do chrztu dokonują rodzice w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowanym chrztem, przedstawiając następujące dokumenty:

1.Odpis aktu urodzenia dziecka z USC

2.Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka

3.Zaświadczenie dla chrzestnych

4.W przypadku małżeństwa niesakramentalnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego.


Chrzestny

 

- Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Młodzież okazuje świadectwo z religii lub potwierdzenie od katechety, że na nią uczęszcza. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego. Po zaświadczenie na chrzestnego należy przyjść osobiście, a nie wysyłać żony, męża czy rodziców, jak to czasem ma miejsce.

 

- Osoby pragnące być chrzestnymi, a mieszkające i pracujące poza granicami Polski (więcej niż pół roku) pobierają zaświadczenie dla chrzestnego z parafii obecnego zamieszkania (np. z parafii zamieszkania w Irlandii, Holandii czy Wielkiej Brytanii) mimo, że mają zameldowanie w Polsce. W związku z tym, jeśli osoby te przewidują dłuższy pobyt za granicą winny się zgłosić do Polskiej Misji Katolickiej (jeśli nie ma Polskiej Misji w pobliżu, to do Kościoła Katolickiego w danym kraju) i zarejestrować się w parafii. Tam prowadzić życie religijne, uczęszczać na Mszę św. i korzystać z sakramentów świętych.

 

- Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.

 

- Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych do chrztu odbywa się w czwartek przed niedzielą chrztu po Mszy Św. wieczornej w kościele. Katecheza jest obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych! Nieobecność na katechezie jest równoznaczne z rezygnacją z chrztu dziecka!

 

 

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:

 

· niewierzący i innowiercy

· osoby żyjące w związkach nieskramentalnych

· prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę