NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

KANCELARIA PARAFIALNA » NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”(Jan Paweł II).

******************************

 

Niech nigdy nie ustanie nasza adoracja”. ( Jan Paweł II).Od 1 kwietnia 2004 w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczyna się ona od godziny 8.00. Adorację Najświętszego Sakramentu i Różaniec do godz. 9.00 prowadzi Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O godz. 15.00 codziennie prowadzona jest Koronka do Miłosierdzia Bożego przez członków Bractwa Miłosierdzia.

W pierwsze soboty miesiąca o godz. 17.00 adorację Najświętszego Sakramentu i różaniec oraz w pierwsze niedziele miesiąca od godz. 16.45 prowadzi Róża Kobiet.