LEKTORZY

WSPÓLNOTY » LEKTORZY

Lektor - chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma św. (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście, gdy nie ma diakona, może także wnieść Księgę Ewangelii (Ewangeliarz). Strojem liturgicznym lektora jest alba (gdy jej krój tego wymaga, przepasana na biodrach cingulum – sznurem) Kurs lektorski dla ministrantów jest organizowany w Polsce przez diecezjalnych i dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej, i trwa zazwyczaj około roku. Obejmuje wykłady z podstaw liturgiki, biblistyki i teologii, a także warsztaty z fonetyki i śpiewu. Kończy się udzieleniem przez kapłana błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora, odczytanego z Agendy liturgicznej oraz wręczeniem księgi Pisma Świętego-nie zawsze się to stosuje ze względów materialnych.

 

Wspólnota Lektorów uczestniczy w życiu parafii NSPJ od jej samego początku tj. 1987 roku. Lektorzy czytają Słowo Boże podczas Mszy św. oraz posługują przy ołtarzu. Prowadzą również adoracje Najświętszego Sakramentu przy Ciemnicy i Grobie Pańskim. Biorą udział w dekanalnych i diecezjalnych turniejach piłki nożnej. Obecnie wspólnota liczy ok. 20 osób, a ich opiekunem jest ks. Marcin Pomper. Spotkania formacyjne odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. o godzinie 18:00.