Książka - Kościół NSPJ w Kętach

AKTUALNOŚCI » Książka - Kościół NSPJ w Kętach

 

Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć książkę pt. Kościół NSPJ w Kętach dedykowaną Bożemu Sercu i Jego czcicielom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania Wspólnoty Parafialnej i kościoła. Zawiera ona zarys historii parafii, wspomnienia niektórych tworzących ją ludzi, opis wystroju świątyni, krótkie życiorysy świętych i błogosławionych patronujących naszemu kościołowi oraz modlitwy. Książka została opracowana przez panią Małgorzatę Gasińską oraz ks. Proboszcza. Liczy ona 120 stron. Ubogacona jest bardzo licznymi zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi. Wydana jest w kolorze.