HISTORIA

UWIELBIĆ BOGA

W JEGO ŚWIĄTYNI.

20 LAT BUDOWANIA WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Nie wszyscy w naszej wspólnocie pamiętają tę ważną i historyczną już datę – 26 czerwca 1987 roku. Czas szybko upływa. Minęło właśnie 20 lat, kiedy Jego Ekscelencja ks. kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski erygował dekretem parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach na osiedlu 700 – lecia.

 

 

 

 

Czas był już najwyższy, bo rosnąca liczba mieszkańców Kęt i rozbudowujące się miasto wymagało podziału starej parafii i budowy nowej świątyni. Dobrze to rozumiał ks. proboszcz prałat Ferdynand Bochaczyk, który czynił mozolne starania u władz, niechętnym tym pomysłom. Jednak konsekwentny w swoich działaniach doprowadził do wykupu gruntu z przeznaczeniem pod budowę świątyni. Miejsce było znakomite, bo w sercu dzielnicy Nowe Miasto.

25 kwietnia 1985r. ks. kardynał Macharski podczas polowej Mszy św. poświęcił pusty jeszcze plac przyszłej budowy i samotnie stojący krzyż. Modlitwy wiernych pod tym krzyżem, szczególnie w czasie nabożeństw majowych i czerwcowych, a także nowenny do Matki Bożej Pocieszenia w kościele w Rynku sprawiły, że Pan wysłuchał wołania ludu Bożego i upragnione pozwolenie władz na budowę wreszcie nadeszło. Pierwszym proboszczem nowej parafii został mianowany ks. Józef Grzesiuła. Od tego momentu rozpoczęło się tworzenie wspólnoty wiernych i wznoszenie kolejno budynków zespołu sakralnego.

Ludzie zaczęli ofiarnie wspomagać budowę, organizując wyżywienie dla robotników, wykonując prace mniej fachowe i porządkowe. W wybudowanym domu katechetycznym utworzono pomieszczenie na kaplicę, gdzie rozpoczęły się regularne nabożeństwa. Wznoszono jednocześnie budynek plebanii i przystąpiono do pierwszych prac budowlanych kościoła. Po kilku latach trudnej pracy na stanowisku proboszcza nowej parafii księdza Józefa Grzesiułę zastąpił ks. Jerzy Leśko.

Z zapałem i energią przystąpił do organizowania wiernych do dalszych prac, doprowadzając do poświęcenia w stanie surowym kościoła. Wiele też uczynił dla uporządkowania parceli, otaczając ją ładnym ogrodzeniem, sadząc szlachetne drzewa i tworząc estetyczne zielone skwery. Jednocześnie za sprawą pielgrzymów, którzy z parafialnej pielgrzymki przywieźli z Fatimy figurę Matki Bożej do tworzonej kaplicy, wprowadził piękne do dziś celebrowane nabożeństwa fatimskie. W tym czasie Msze święte zaczęły być odprawiane już w nowym kościele. Na jednej ze ścian zewnętrznych kościoła odsłonięto i poświęcono Pomnik Pamięci Ofiar Nazizmu i Komunizmu, a wysiłkiem Kęczan z USA i wiernych Parafian ufundowano figurę Chrystusa z brązu, która stoi nad głównym wejściem do kościoła, witając wchodzących do świątyni. Powstał też parafialny chór „Głos Serca”, który pod kierunkiem organisty pana Pawła Karpińskiego uwielbia Boga śpiewem już 14 lat.

Od kilku lat dzieło budowy kościoła kontynuuje nowy proboszcz ks. kanonik Jerzy Musiałek, który roztropnie gospodarując parafialnymi funduszami, w krótkim czasie i bez długów, znacznie upiększył wnętrze naszej świątyni, wzbudzając podziw i szacunek parafian ze względu na rozmiar pomyślnie wykonywanych tak wielkich inwestycji. Zostało zainstalowane nowe podłogowe ogrzewanie, położono piękną posadzkę, wykonano ławki.

Strony: