DOMOWY KOŚCIÓŁ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

WSPÓLNOTY » DOMOWY KOŚCIÓŁ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę zwaną charyzmatem DK.
Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu, między nimi, prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Domowy Kościół, jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie, powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.

Znakiem Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchy Światło - Życie są te same dwa greckie słowa ΦΩΣ (czyt.: FOS), ΖΩΗ (czyt.: ZOE), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne — zobowiązania (dary, „ślady Boga w naszym życiu”):

- codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),

- regularne spotkanie ze Słowem Bożym,

- codzienna modlitwa małżeńska,

- codzienna modlitwa rodzinna,

- comiesięczny dialog małżeński,

- reguła życia (systematyczna praca nad sobą),

- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,

- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Krąg Domowego Kościoła tworzą od 4 do 7 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają również za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami Kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, Krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym “laboratorium” duchowości małżeńskiej.

 

 

Wspólnota Domowego Kościoła w parafii NSPJ powstała w 1985 roku. Obecnie w parafii są dwa kręgi liczące 10 par małżeńskich. Wspólnota prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze piątki miesiąca, przy Grobie Pańskim i podczas nabożeństwa 40godzinnego, jak również włącza się w niedzielną Eucharystię. Rodziny biorą udział w rekolekcjach, pielgrzymkach do sanktuariów razem z księżmi moderatorami. W 2010 roku obchodzono 25 lecie powstania Domowego Kościoła w Kętach. Opiekunem grupy w parafii jest ks. prob. kan. Jerzy Musiałek.

Spotkania wspólnoty odbywają się raz w miesiącu.