Boże Ciało -11.06.2020 (zdjęcia)

AKTUALNOŚCI » Boże Ciało -11.06.2020 (zdjęcia)

 (Ołtarz I)

"Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". 

 

Eucharystia jest przede wszystkim darem Jezusa 

…gdyby Jezus Ostatniej Wieczerzy nie uczynił pierwszą wieczerzą każdej eucharystycznej uczty i ofiary, Bóg nie byłby tak blisko każdego z nas!

„Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (Św. Jan Paweł II).

Przedłużamy dziś naszą modlitwę poza Mszę św. i uczestniczymy w procesji uwielbiając Najświętszy Sakrament…

Wszystko w moim  życiu  - napisał św. Jan Paweł II - zaczynało się u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Ileż to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie! (....)”.

I my czerpmy i adorujmy Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jest na wyciągnięcie ręki. Ileż razy przechodzimy codziennie koło kościoła, a On czeka w kaplicy adoracji, ile razy przechodzimy, a ile razy wstępujemy…?

Św. Jan Paweł II napisał w książce Dar i Tajemnica, że  sprawowanie Eucharystii było dla niego „najważniejszym i świętym wydarzeniem dnia i centrum całego życia”. 

A jak jest u mnie? Czy od zaplanowania Mszy św. rozpoczynam mój świąteczny wypoczynek?

Może przez lata i wieki przyzwyczailiśmy się w Polsce do tego, że Msza święta jest i że jest tak dostępna jak chleb powszedni. 

Czas pandemii dla wielu był trudnym doświadczeniem, gdy brakło Eucharystii.

Czas pandemii pomógł bardzo wielu osobom odkryć wartość Eucharystii, wtedy, gdy zaczęło jej brakować. 

Tak jest w życiu, gdy czegoś lub kogoś nam w życiu zabraknie, wtedy dopiero zaczynamy sobie uświadamiać co  straciliśmy.  

Odkrywajmy ten wielki dar i korzystajmy z Niego, póki jest czas, póki jesteśmy w drodze do domu Ojca. Eucharystia jest pokarmem dającym prawdziwe życie. Nie marnujmy tego daru!

Dziś, klęcząc przez żywym Ciałem Jezusa, chcemy podziękować za to, że Bóg przychodzi codziennie jako dar, że mamy to szczęście mieć Boga na wyciągnięcie ust, rąk i serca.

 

 (Ołtarz II)

„Żal mi tego tłumu”

  

Modlitwa, wzywanie Boga nie tylko z prośbą o to, by Bóg pomnożył to, czego nam brakuje, ale także, by przyjął naszą wdzięczność za to co jest. Przedostatnim krokiem jest dzielenie się tym, co posiadamy, ufając, że jakoś Bóg nie pozwoli nam zginąć. Kiedy Bóg spotka się z naszym zaufaniem, obdarzy nas obficie tak, że zawsze pozostaną jeszcze jakieś resztki. Stąd ostatnim etapem jest nie marnowanie tego, co zostało.  

Tak było przy cudzie rozmnożenia chleba. Tak jest za każdym razem przy cudzie zamiany chleba w Ciało a wina w Krew Jezusa. Tak powinno być w każdej sytuacji, w której człowiek cierpi jakąkolwiek biedę.  

…jest możliwe, by wszyscy jedli do sytości. Jest możliwe, by nikomu nie brakło chleba powszedniego  i jest możliwe, by nikomu nie brakło Ciała Jezusa. Potrzeba tylko potrzeby drugich połączyć z Bożą pomocą i naszym miłosierdziem.

 

 (Ołtarz III)

„Opowiadali, co ich spotkało w drodze,

i  jak Go poznali przy łamaniu chleba” 

 

Każda nasza Msza święta może być historią uczniów z Emaus. Przychodzimy nieraz zniechęceni, nieraz nawet zbuntowani przeciw cierpieniu i porażkom. Ta święta godzina wpatrywania się w krzyż, który kończy się życiem i w banalny opłatek chleba, który staje się Ciałem Jezusa, daje nam na nowo wiarę w to, że z Bogiem wszystko jest możliwe.  

…warto przychodzić na Mszę świętą nawet pełni wątpliwości i rozczarowań i że warto opowiadać innym o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Bo wyznawana wiara rodzi wiarę. Skoro Bóg może tak wiele w życiu tego czy tamtego człowieka, to przecież  może tak samo stać się bliski na moich drogach ucieczek do Emaus.

 

 

 (Ołtarz IV)

„aby wszyscy stanowili jedno”, „aby świat uwierzył” 

 

Eucharystia jest miejscem pojednania, z Bogiem, z ludźmi, ze sobą samym. Jest miejscem miłości, bo nic tak nie jedna jak miłość i nic tak nie łączy jak miłość. 

…jedność między ludźmi rodzi się z Eucharystii. To ona zasypuje podziały i burzy mury. To Ciało i Krew Chrystusa tworzy z nas jedną rodzinę braci i sióstr w Chrystusie. 

To Eucharystia jest najpiękniejszą formą skutecznej modlitwy o jedność.